Μέσα &
Ψηφιακός Πολιτισμός

Medien und Digitale Kultur © Getty Images

Fake News και Εγγραμματισμός στα Μέσα

EthicAI=Labs

Μια μορφή εργαστηρίου που διερευνά τις τομές μεταξύ τεχνητής νοημοσύνης και ηθικής. Με μια σειρά ανοιχτών διαλέξεων και συζητήσεων σε πάνελ, το έργο EthicAI στοχεύει να ξεκινήσει μια συζήτηση για αυτά τα θέματα πέρα ​​από τα εθνικά όρια και τα όρια του είδους. Συμμετέχουν 18 συνάδελφοι ερευνητές, καλλιτέχνες και προγραμματιστές από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
 

EthicAI=LABS © Studio Punk