Εταιροι και Χορηγοι

Förderer © Goethe-Institut / Foto: Loredana LaRocca

Η πραγματοποίηση μεγάλων προγραμμάτων εξαρτάται σήμερα περισσότερο από ποτέ από ανθρώπους και οργανισμούς που θα στηρίξουν την εκάστοτε προσπάθεια. Όσον αφορά τη δική μας προσπάθεια, οι επιπλέον πόροι από ιδρύματα και ιδιωτικούς φορείς μάς δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιούμε σημαντικά εγχειρήματα για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την αμοιβαία κατανόηση σε διεθνή κλίμακα και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη τους.
 
Μπορείτε να στηρίξετε το έργο μας είτε ως χορηγοί είτε ως υποστηρικτές. Εάν θέλετε, για παράδειγμα, να δραστηριοποιηθείτε στον τομέα της εκπαίδευσης για την προώθηση της γερμανικής γλώσσας, υποστηρίζοντας προγράμματα επιμόρφωσης, ανταλλαγών κ.ά., ή να συνεισφέρετε στην εμβάθυνση της αμοιβαίας κατανόησης των πολιτισμών μέσω προγραμμάτων στη μουσική, το θέατρο, τις παραστατικές τέχνες, επικοινωνήστε με κάποιον εκπρόσωπό μας. Μαζί θα προσεγγίσουμε περισσότερους ανθρώπους και θα δημιουργήσουμε τις βάσεις για μακροχρόνιες σχέσεις φιλίας.