Ενημέρωση και Πληροφορίες

Goethe Spracharbeit Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής συνεργασίας υποστηρίζει έλληνες καθηγητές, σχολεία και φορείς στη διεξαγωγή του μαθήματος των Γερμανικών. 

  • Ατομική συμβουλευτική υποστήριξη όσον αφορά τη διδασκαλία και την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, το πρόγραμμα διδασκαλίας και την εφαρμογή του μαθήματος Γερμανικών στην πράξη
  • Επιμόρφωση στην Ελλάδα: εκδηλώσεις για καθηγητές Γερμανικών
  • Εκθέσεις, προβολή ταινιών και άλλες εκδηλώσεις για μαθητές Γερμανικών
  • Πληροφορίες για τρέχουσες εκδηλώσεις που αφορούν στην ενημέρωση και επιμόρφωση των καθηγητών γερμανικής γλώσσας θα βρείτε στη σελίδα εκδηλώσεις.

Στη Θεσσαλονικη σας προσφερουμε:

Ατομική συμβουλευτική υποστήριξη όσον αφορά τη διδασκαλία και την εκμάθηση της γλώσσας, το πρόγραμμα διδασκαλίας και την εφαρμογή του μαθήματος γερμανικών στην πράξη

τοπική Επιμόρφωση: εκδηλώσεις για καθηγητές Γερμανικών και μαθητές