διαγωνισμοι και εκδηλωσεις

Η δραστηριοποίηση των μαθητών είναι ένα από τα πιο σημαντικά –  κι ορισμένες φορές από τα πιο δύσκολα –  καθήκοντα των εκπαιδευτικών. Το Goethe Institut Athen συγκέντρωσε μια σειρά προτάσεων για πολιτισμικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο και η εκμάθηση γερμανικών να είναι ακόμα πιο διασκεδαστική και ευχάριστη.

Glossomobil © Goethe-Institut Thessaloniki

Glossomobil

Είτε στο σχολείο σας, είτε στις πρόσφατα ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του Goethe-Institut Thessaloniki, η ομάδα του Glossomobil είναι έτοιμη να παρουσιάσει το νέο πρόγραμμα του Glossomobil που θα ενθουσιάσει μαθητές και μαθήτριες Γερμανικών. 

Ο παλμός της γενιάς μου © Goethe-Institut

Ο παλμoς της γενιας μου

Διαγωνισμός ψηφιακών μέσων για διαπολιτισμικά σχολικά προγράμματα „DIP in SOE“ (2015-2017)

CLIL © Goethe-Institut/ Bernd Ludewig 2012

CLIL

Σχέδια και μοντέλα για το δίγλωσσο μάθημα