Εξετάσεις Γερμανικών

Prüfungen © Shutterstock

Αθηνα

Όλες οι πληροφορίες για τις εξετάσεις που διοργανώνουμε σε Αθήνα

Θεσσαλονικη

Όλες οι πληροφορίες για τις εξετάσεις που διοργανώνουμε σε Θεσσαλονίκη

Περισσότερες πληροφορίες

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΑΣ

Εδώ μπορείτε να διαπιστώσετε σε τι επίπεδο είναι τα γερμανικά σας: Ανήκετε στους αρχάριους, στους προχωρημένους ή είστε ήδη αυθεντία στη γλώσσα; Αυτό το τεστ θα σας δώσει μια πρώτη εικόνα του επιπέδου σας. 

Επίπεδα Α1-C2

Τα τμήματα Γερμανικών που διοργανώνουμε αντιστοιχούν στην κλίμακα επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Οικογενειακή επανένωση

Το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat A1 και όλα τα πιστοποιητικά υψηλότερων βαθμίδων (A2 έως C2) πιστοποιούν τις γλωσσικές γνώσεις που απαιτούνται από το γερμανικό νόμο περί οικογενειακής επανένωσης.