Ποιοί ειμαστε

Σε επικοινωνία με τον κόσμο.
Με στόχο την πολυμορφία, τη συνεννόηση και την εμπιστοσύνη

Συνδέουμε τους ανθρώπους παγκοσμίως. Ως πολιτιστικό ίδρυμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προάγουμε τις πολιτιστικές ανταλλαγές, την παιδεία και τον κοινωνικό διάλογο σε διεθνές πλαίσιο και υποστηρίζουμε τη διδασκαλία και τη μάθηση της γερμανικής γλώσσας. Από κοινού με τους εταίρους μας στρέφουμε το βλέμμα σε παγκόσμιες ευκαιρίες και προκλήσεις και ενθαρρύνουμε τον διάλογο εμπιστοσύνης ανάμεσα σε διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ως κλειδί για τη συνεννόηση θεωρούμε το να ακούει κανείς και να σκέπτεται. Θεωρούμε χρέος μας να τηρούμε τις αρχές του ανοικτού πνεύματος, της ποικιλομορφίας και της αειφορίας. Οι αρχές αυτές διέπουν τα προγράμματα που προσφέρουμε και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε.

Οργάνωση

Προωθούμε τη γνώση της γερμανικής γλώσσας στο εξωτερικό και στηρίζουμε τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία.

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας, Πρακτική Άσκηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Επισκεφθείτε μας

Αθήνα

Ομήρου 14-16
106 72 Αθήνα

Τηλ. +30 210 3661000
info-athen@goethe.de

Goethe-Institut Athen © Goethe-Institut Athen/Yiorgos Mavropoulos

Θεσσαλονίκη

Βασ. Όλγας 66
54642 Θεσσαλονίκη

Τηλ. +30 2310 889610
info-thessaloniki@goethe.de

Goethe-Institut Thessaloniki © Goethe-Institut Thessaloniki

Goethe-Institut Athen © Goethe-Institut Athen/Yiorgos Mavropoulos

Goethe-Institut Thessaloniki © Goethe-Institut Thessaloniki