Σχολεια - Μαζι χτιζουμε το μελλον

 • “Schools: Partners for the Future” (PASCH) initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Keller
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Bernhard Ludewig

Η πρωτοβουλία «Σχολεία – Μαζί χτίζουμε το μέλλον» (PASCH) συνδέει μεταξύ τους περισσότερα από 2.000 σχολεία PASCH, τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη Γερμανία. Το Goethe-Institut επιβλέπει γύρω στα 600 σχολεία PASCH στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα σε πάνω από 100 χώρες.

Η πρωτοβουλία «Σχολεία – Μαζί χτίζουμε το μέλλον» (PASCH) συγκροτήθηκε το Φεβρουάριο του 2008 από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει την πρωτοβουλία PASCH, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Σχολείων Εξωτερικού, το Goethe-Institut, τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών και την Υπηρεσία Παιδαγωγικών Ανταλλαγών της Συνόδου Υπουργών Πολιτισμού. 

Κεντρικοί άξονες και στόχοι

Η πρωτοβουλία PASCH κινείται σε τέσσερις κεντρικούς άξονες:
 • προοπτικές που ανοίγονται μέσω της εκπαίδευσης
 • διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων μέσω της πολυγλωσσίας
 • πρόσβαση στη γλώσσα και τη μόρφωση και
 • από κοινού αντιμετώπιση των μελλοντικών προβλημάτων ως μια διεθνής σπουδαστική κοινότητα