Σχολεια - Μαζι χτιζουμε το μελλον

 • “Schools: Partners for the Future” (PASCH) initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Keller
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Bernhard Ludewig

Η πρωτοβουλία «Σχολεία – Μαζί χτίζουμε το μέλλον» (PASCH) συνδέει μεταξύ τους περισσότερα από 2.000 σχολεία PASCH, τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη Γερμανία. Το Goethe-Institut επιβλέπει γύρω στα 600 σχολεία PASCH στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα σε πάνω από 100 χώρες.

Η πρωτοβουλία «Σχολεία – Μαζί χτίζουμε το μέλλον» (PASCH) συγκροτήθηκε το Φεβρουάριο του 2008 από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει την πρωτοβουλία PASCH, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Σχολείων Εξωτερικού, το Goethe-Institut, τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών και την Υπηρεσία Παιδαγωγικών Ανταλλαγών της Συνόδου Υπουργών Πολιτισμού. 

Κεντρικοί άξονες και στόχοι

Η πρωτοβουλία PASCH κινείται σε τέσσερις κεντρικούς άξονες:
 • προοπτικές που ανοίγονται μέσω της εκπαίδευσης,
 • διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων μέσω της πολυγλωσσίας,
 • πρόσβαση στη γλώσσα και τη μόρφωση και
 • από κοινού αντιμετώπιση των μελλοντικών προβλημάτων ως μια διεθνής σπουδαστική κοινότητα

Η πρωτοβουλία «Σχολεία – Μαζί χτίζουμε το μέλλον» (PASCH) συγκροτήθηκε το Φεβρουάριο του 2008 από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η πρωτοβουλία PASCH ενισχύει και συνδέει μεταξύ τους περισσότερα από  2.000 σχολεία PASCH τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη Γερμανία. Το Goethe-Institut επιβλέπει γύρω στα 600 σχολεία PASCH στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα σε πάνω από 100 χώρες.

Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει την πρωτοβουλία η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Σχολείων Εξωτερικού, το Goethe-Institut, τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών και την Υπηρεσία Παιδαγωγικών Ανταλλαγών της Συνόδου Υπουργών Πολιτισμού. 

Το δίκτυο των Γερμανικών Σχολών Εξωτερικού και των σχολείων τα οποία διοργανώνουν εξετάσεις για την απόκτηση του Deutsches Sprachdiplom, ενισχύεται. Επιπλέον διευρύνεται η σχολική συνεργασία με σκοπό την καθιέρωση και περαιτέρω ενίσχυση της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης. Χορηγούνται επίσης υποτροφίες για σπουδές στη Γερμανία και δίνονται δυνατότητες για ανταλλαγή μαθητών και συνεργασίες σχολείων.

Στόχοι του PASCH

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να προκαλέσει το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των νέων ανθρώπων για τη σύγχρονη Γερμανία, την κοινωνία της και τη γερμανική γλώσσα. Δημιουργείται ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Τα σχολεία μέσω των κοινών δράσεων και ανταλλαγών δημιουργούν μια διεθνή σπουδαστική κοινότητα.

Η πρωτοβουλία PASCH συμβάλλει με ελκυστικά εκπαιδευτικά προγράμματα στη διαρκή επιμόρφωση τόσο των μαθητριών και μαθητών όσο και των διδασκόντων και διευρύνει κατ’ αυτό τον τρόπο τα εφόδια που χρειάζονται οι νέοι για τις σπουδές τους στη Γερμανία και τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Η πρωτοβουλία στοχεύει επίσης στη δημιουργία ζωντανών και μακροπρόθεσμων σχέσεων με τη Γερμανία και την παροχή κινήτρων σε σχολεία, διδάσκοντες, μαθήτριες και μαθητές για ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία.    Η πρωτοβουλία PASCH συνδέεται με άλλες πρωτοβουλίες της εξωτερικής πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα την εθελοντική υπηρεσία «Kulturweit».

Αρμοδιότητες και δράσεις του Goethe-Institut

Το Goethe-Institut υποστηρίζει τα περισσότερα από 550 σχολεία PASCH που επιβλέπει, ώστε να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους το μάθημα των Γερμανικών ή να το διευρύνουν. Προσφέρει στους διδάσκοντες επιμορφωτικά προγράμματα μεθοδολογίας/διδακτικής και γλωσσικά τμήματα και εξοπλίζει τα σχολεία με σύγχρονο διδακτικό και πληροφοριακό υλικό με ποικίλες εφαρμογές στα πολυμέσα. Επιπλέον, το Goethe-Institut, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής, έχει αποστείλει ειδικευμένους εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο οι οποίοι επιβλέπουν και υποστηρίζουν τα συνεργαζόμενα σχολεία. Τα γλωσσικά τμήματα για εφήβους στη Γερμανία δίνουν τη δυνατότητα σε μαθήτριες και μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να ενισχύσουν τις διαπολιτισμικές τους σχέσεις και να ζήσουν από κοντά τη χώρα.
 
Η πρωτοβουλία «Σχολεία – Μαζί χτίζουμε το μέλλον» (PASCH) συνδέει παγκοσμίως περισσότερα από 2.000 σχολεία PASCH καθώς και 600.000 μαθητές και μαθήτριες PASCH ανά τον κόσμο.

Πληροφορίες γύρω από την πρωτοβουλία PΑSCH

Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για τα συμμετέχοντα ιδρύματα και τις δραστηριότητές τους ανά τον κόσμο. Μια πρώτη εικόνα του σχολικού δικτύου παρουσιάζεται μέσω του διαδραστικού χάρτη και τα συμμετέχοντα σχολεία μέσω σύντομων πορτρέτων. Εκπαιδευτικοί φορείς με εμπειρία στον τομέα τους ενημερώνουν για τα πρότζεκτ τους και δίνουν χρήσιμες συμβουλές. Στο PASCH-net μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς κατασκηνώσεις PASCH στη Γερμανία και την προώθηση συνεργασιών μεταξύ σχολείων.
 
Πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία PASCH (σε διάφορες γλώσσες)
Παγκόσμιος χάρτης
Πορτρέτα σχολείων
Πρότζεκτ ανά τον κόσμο
Κατασκηνώσεις PASCH  στη Γερμανία
Συνεργασίες σχολείων

Διδακτικό και διαδραστικό υλικό

Στην ιστοσελίδα PASCH-net καθηγητές και μαθητές έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο, κείμενα, ακουστικό υλικό) για επίκαιρα θέματα. Επιπλέον μπορούν να βρουν ιδέες, φυλλάδια και ασκήσεις για το μάθημα των Γερμανικών. Διατίθεται διδακτικό υλικό για νέους μαθητές Γερμανικών ανά θεματική, γλωσσικό επίπεδο και μορφή. Επίσης μπορείτε να βρείτε και υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Μέσω διαδραστικές επιλογές όπως η δυνατότητα σχολιασμού σας μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε. Οι μαθητές και οι μαθήτριες PASCH έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Στο πλαίσιο των Take-overs  καθηγητές και μαθητές αναλαμβάνουν οι ίδιοι την διαχείριση του PASCH-net στο Instagram δημοσιεύοντας εικόνες και κείμενα.

Διδακτικό Υλικό
Διαγωνισμοί
Το PASCH-net στο Instagram

Διαδικτυακή σχολική εφημερίδα PASCH-Global

Στο blog PASCH-Global νέοι από όλο τον κόσμο μπορούν να ανεβάσουν φωτογραφίες και να δημοσιεύσουν κείμενα, βίντεο και ηχητικά μηνύματα. Με αυτόν τον τρόπο έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν στα Γερμανικά και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την καθημερινότητά τους και τη Γερμανία.
 
Πληροφορίες σχετικά με το PASCH-Global και τη δημοσιοποίηση άρθρων

Εκπαιδευτική πλατφόρμα PASCH

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα PASCH δίνει στους καθηγητές Γερμανικών τη δυνατότητα να δημιουργούν ψηφιακούς χώρους για το μάθημα και/ή να συμμετέχουν σε διαδικτυακές επιμορφώσεις. Στο διαδικτυακό σεμινάριο „Moodle-Tools για το μάθημα“ για καθηγητές για τη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας PASCH στο πλαίσιο του μαθήματος της γερμανικής γλώσσας ή μιας επιμόρφωσης καθηγητών.
 
Πληροφορίες για την εκπαιδευτική πλατφόρμα PASCH

Πληροφορίες για σπουδές στη Γερμάνια και για απόφοιτους σχολείων PASCH

Οι μελλοντικοί απόφοιτοι των σχολείων PASCH λαμβάνουν γενικές πληροφορίες και ενημερώνονται για την πλατφόρμα αποφοίτων των σχολείων PASCH. Διατίθενται επίσης πληροφορίες για υποτροφίες και προγράμματα PASCH. Απόφοιτοι των σχολείων PASCH, που πλέον σπουδάζουν στη Γερμάνια, ανταλλάζουν απόψεις και μιλούν για τις εμπειρίες τους.
 
Πληροφορίες για σπουδές στη Γερμάνια
Πλατφόρμα αποφοίτων των σχολείων PASCH

Εγγραφή και σύνδεση στο PASCH-net

Οι περισσότερες υπηρεσίες στον ιστότοπο PASCH-net είναι ελεύθερα προσβάσιμες. Για τη χρήση υπηρεσιών όπως τη λειτουργία σχολείων, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, σε κοινότητες του PASCH-net και στη πλατφόρμα εκμάθησης χρειάζεται μία μόνον εγγραφή και στη συνέχεια απλή σύνδεση με τηv ηλεκτρονική διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης. Οι εγγεγραμμένοι καθηγητές PASCH μπορούν να δημιουργήσουν κωδικούς για συναδέλφους και μαθητές του σχολείου τους.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία PASCH και την εγγραφή στο PASCH-net
 

Newsletter και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι  χρήστες του „Mein PASCH“ μπορούν να κάνουν εγγραφή στο μηνιαίο γενικό ενημερωτικό Newsletter PASCH ή / και στο μαθητικό Newsletter PASCH. Στο Facebook, το Twitter ή / και το Instagram μπορείτε επίσης να βρείτε τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του PASCH-net.

Mein PASCH
Facebook
Twitter
Instagram

info@pasch-net.de
www.pasch-net.de
 
περισσότερα από 2.000 σχολεία σε όλο τον κόσμο. Το Goethe-Institut επιβλέπει γύρω στα 600 σχολεία PASCH στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα σε πάνω από 100 χώρες. Στα πλαίσια της  πρωτοβουλίας «Σχολεία – Μαζί χτίζουμε το μέλλον» τα σχολεία αυτά καθιέρωσαν ή διεύρυναν τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Στα σχολεία διδάσκονται τα Γερμανικά κυρίως ως δεύτερη ξένη γλώσσα.

Στο δίκτυο  PASCH συμπεριλαμβάνονται και οι 140 Γερμανικές Σχολές που λειτουργούν στο εξωτερικό και οι οποίες υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία Σχολείων Εξωτερικού (ZfA), 27 Σχολεία με γερμανικό προφίλ (DP Schulen), καθώς επίσης γύρω στα 1.100 σχολεία των διαφόρων κρατών τα οποία διοργανώνουν εξετάσεις για την απόκτηση του Deutsches  Sprachdiplom της Συνόδου Υπουργών Πολιτισμού. 

Προφίλ των σχολείων