Καθηκοντα και στοχοι

Γλώσσα – Πολιτισμός – Γερμανία

Το Ινστιτούτο Goethe είναι το παγκόσμιας εμβέλειας και δράσης πολιτιστικό ίδρυμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Προωθούμε τη γνώση της γερμανικής γλώσσας στο εξωτερικό και στηρίζουμε τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία. Με πληροφορίες για την πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική ζωή στη Γερμανία, μεταδίδουμε μια σύγχρονη, πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα της χώρας. Τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά μας προγράμματα ενθαρρύνουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Επίσης, ενισχύουν την ανάπτυξη δομών από την κοινωνία των πολιτών και προωθούν την παγκόσμια κινητικότητα. 

Μέσα από το δίκτυό μας −τα Ινστιτούτα Goethe, τα κέντρα Goethe, τις πολιτιστικές εταιρείες, τις αίθουσες ανάγνωσης, καθώς και τα εξεταστικά κέντρα και τα κέντρα εκμάθησης της γλώσσας−, είμαστε επί 60 και πλέον χρόνια και για πολλούς ανθρώπους η πρώτη τους επαφή με τη Γερμανία. Η μακροχρόνια εταιρική σχέση και συνεργασία με σημαίνοντες φορείς και προσωπικότητες σε περισσότερες από 90 χώρες δημιουργεί σταθερή εμπιστοσύνη στη χώρα μας. Συνεργαζόμαστε με όλους όσοι ασχολούνται ενεργά με τη Γερμανία και τον πολιτισμό της και εργάζονται με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη, χωρίς κομματικές δεσμεύσεις.