Το Bauhaus στην Βιβλιοθηκη
Αθηνα

Faltbeispiel aus dem Bauhaus-Vermittlungsbaukasten Goethe-Institut | CC BY-NC 3.0

100 χρόνια Bauhaus. Με ευκαιρία της επετείου το Goethe-Institut Αθηνών διοργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις και εργαστήρια μάθησης με στόχο να ανακαλύψει τα ιστορικά στοιχεία του Bauhaus και να αναλογιστεί την σημασία του για το παρόν.

Αφετηρία μας είναι τα «προκαταρκτικά μαθήματα» του Bauhaus. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης οι μαθητές έμαθαν με έναν πειραματικό και παιδαγωγικό τρόπο πως να χειρίζονται τα υλικά και τις βασικές αρχές του σχεδιασμού. Σε δεύτερη φάση ζητήθηκε από τους μαθητές να σχεδιάσουν ανεξάρτητα υλικές ασκήσεις. Σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές προσανατολίζεται ο σχεδιασμός των εργαστηρίων μας. 

ΕργαστΗρια μΑθησης

Το εργαστήριο μάθησης δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν τις συλλογές της Βιβλιοθήκης και τις αντίστοιχες τεχνικές αναζήτησης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές των επιμέρους φάσεων και τους εκπροσώπους του Bauhaus. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν στα εργαστήρια με τις διδασκαλίες του Bauhaus μέσω της παιχνιδιάρικης χρήσης των μέσων ενημέρωσης.

Τα εργαστΗρια του Βauhaus

Εργαστήρια μάθησης για το Bauhaus Εργαστήρια μάθησης για το Bauhaus | Foto: Nikoletta Stathopoulou Στο εργαστήριο «Ο Λευκός Κύβος» χρησιμοποιούνται ως βασικά υλικά τα γεωμετρικά σχήματα και το χαρτί. Το στιλ του Bauhaus έχει επηρεάσει την κατασκευή σπιτιών με αποτέλεσμα να έχουν μια επίπεδη οροφή, η οποία κάνει κάθε σπίτι να μοιάζει σαν έναν κύβο. Αυτή η κατασκευαστική αρχή διδάσκεται στα εργαστήρια. Με την υφή του υλικού οι συμμετέχοντες ασχολούνται με παιγνιώδη τρόπο και ασχολούνται με τις δυνατότητες δημιουργίας και διαμόρφωσης του καθώς και με τα κύρια γεωμετρικά σχήματα ως βάση.
 
Στο εργαστήριο «Φως και Σκιά – Ο κήπος των Γλυπτών» οι συμμετέχοντες δημιουργούν πολύχρωμα και γεμάτα φαντασία γλυπτά από διαφορετικά υλικά και τα βάζουν να αλληλοεπιδράσουν σε ένα παιχνίδι του φωτός με τη σκιά. Τα γλυπτά συνδέονται μεταξύ τους σε ένα κοινό έργο τέχνης που δρα μέσα στο φως. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα διαμεσολάβησης προσαρμοσμένο για εκπαιδευτικούς και συνεργάτες, το οποίο ασχολείται με διάφορες πειραματικές μεθόδους διδασκαλίας και μεταφέρει τις βασικές αρχές και γνώσεις των επιμέρους φάσεων και των εκπροσώπων του Bauhaus.

Τα μEσα Γυρω απο το Bauhaus

Πέρα από την σειρά των εκδηλώσεών μας υπάρχουν για εσάς 100 μέσα διαθέσιμα για το 100ό έτος επετείου του Bauhaus στον κατάλογό μας και στην ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Onleihe».

περισσοτερες ημερομηνιες για εργαστηρια