O projektu

Mladi gledaju s krova na grad © Ant Rozetsky/unsplash

Nadaleko vidljivi znakovi suradnje

Projektom Freiraum („Prostor slobode“) želi se istražiti kako u gradovima Europe stoje stvari sa slobodom. Koja se pitanja postavljaju kada građani i građanke, znanstvenici i znanstvenice te umjetnici i umjetnice razmišljaju o pojmu  „sloboda“ na način posve specifičan za određeno mjesto? Koji problemi na taj način postaju prepoznatljivi u pojedinom gradu? Promišljeno razmjenjujući pitanja diljem Europe, 38 Goethe-Instituta sa svojim partnerima iz područja umjetnosti i civilnog društva razvijaju kreativne odgovore – iz sveobuhvatne perspektive, s korisnim odmakom, jedni za druge. U nastavku slijedi skica projekta.
 
 

Europa se mijenja. Populističke i nacionalističke stranke u mnogim zemljama nailaze na velik odjek. Skepsa spram Europske unije, jasno uočljiva, primjerice, u referendumu koji je uslijedio Brexitom, nije ograničena isključivo na Veliku Britaniju. Zemlje poput Portugala, Španjolske ili Grčke moraju provoditi drastične mjere štednje. S druge strane, budući da se integracijski procesi odvijaju različitim brzinama, zemlje poput Rumunjske ili Bugarske još će neko vrijeme igrati rubnu ulogu. Ukratko: Europa je suočena s izazovima na mnogo razina i traži odgovore na njih.

Goethe-Institut: prihvatiti izazove i obogatiti europsku politiku novim naglascima

Goethe-Institut smatra se institucijom s europskom zadaćom. Zauzima se za viziju integrirane Europe te za zajednički, no ujedno i iznimno raznolik kulturni prostor. Obvezuju nas vrijednosti kao što su otvorenost, sloboda kretanja, pravednost i integracija svih društvenih aktera. Goethe-Institut ujedno je svjestan i činjenice da se postojeće stanje u Europi trenutno gotovo svugdje doživljava kao krizno. U takvim okolnostima, strogo se držati priče o ujedinjenoj Europi može se lako doimati kao ignoriranje stvarnosti. Kao što Europa mora prihvatiti izazove trenutne situacije, tako i Goethe-Institut mora jasno naglasiti pojedine aspekte u svom angažmanu u vezi s europskom politikom. Smjernice pritom ne treba tražiti u naivnom entuzijazmu, već u spremnosti na dijalog, i to na dijalog koji će jamačno biti i pun napetosti.

Freiraum: zauzeti stav, osnažiti partnere, pronaći nove ciljne skupine

Velikim projektom Freiraum, čija provedba je predviđena u razdoblju od 2017. do početka 2019. godine, Goethe-Institut zauzima jasan stav. U središtu projekta je pojam slobode – pojam koji je, u najmanju ruku još od prosvjetiteljstva, neizmjerno važan za europski identitet. No, obećanje koje taj pojam nosi u sebi kao da je izgubilo na sjaju. Danas tako jasno izlazi na vidjelo ambivalentnost pojma slobode, i to nipošto samo zbog toga što u pojedinim zemljama, poput, primjerice, Poljske i Mađarske, danas prevladava antiliberalni politički stil. S obzirom na takve trendove, mnogi partneri Goethe-Instituta danas su pokolebani, a neki i uistinu ugroženi. Njima Goethe-Institut želi biti pouzdan partner – te ujedno kroz projekt Freiraum uspostaviti nadaleko vidljivu suradnju.

Projektom Freiraum Goethe-Institut želi se posve svjesno približiti novim ciljnim skupinama: često marginaliziranim mladim ljudima migrantskog porijekla, a i onima koji su kritički nastrojeni ili u najmanju ruku skeptični u vezi s današnjom Europom, ali su još uvijek dovoljno otvoreni za razgovor. Povrh toga, potrebno je motivirati i ljude koji nemaju predrasuda spram Europe, a koji Europu uzimaju odveć zdravo za gotovo, da i sami progovore.

Plan projekta: otkriti pitanja, oblikovati tandeme, razmijeniti pitanja, razraditi odgovore

U središtu projekta Freiraum ideja je umrežavanja. Projekt je osmišljen na sljedeći način: do kraja rujna 2017. godine svih 38 europskih Goethe-Instituta trebalo je postaviti određena pitanja o pojmu slobode, surađujući u tom procesu s nizom lokalnih partnera – to mogu biti kazališta, centri umjetnosti, nevladine organizacije, sveučilišta ili razne udruge i inicijative. U procesu postavljanja pitanja uzima se u obzir neki konkretan problem koji je iznimno relevantan za dano mjesto. Kako bi se pitanja razradila i precizno izoštrila, svaki institut treba posvetiti određeno vrijeme intenzivnom procesu istraživanja te po potrebi organizirati radionice s partnerima i partnericama te vanjskim stručnjacima i stručnjakinjama.

Analiza upitnika poslanog svim europskim Goethe-Institutima pokazala je i prije početka projekta da će pitanja po svoj prilici biti svrstana u jedno od tri velika tematska područja:

  1. „Sloboda i identitet“ (sukob slobode mišljenja i umjetničke slobode s religijskim vrijednostima; mnogi konflikti koje izaziva borba za prava žena i LGBTQ zajednice);
  2. „Sloboda i ekonomija“ (kako ekonomska situacija pojedinaca, ali i država, uvjetuje provedbu sloboda u djelo; kako slobodno neoliberalno tržište često stoji na putu slobodnom razvoju čovjeka); te
  3. "Sloboda i Europa“ (različite percepcije Europske unije kao jamstva slobode i neovisnosti s jedne strane te kao jarma koji ograničava autonomiju s druge).
Kako nam pogled izvana pomaže udahnuti život europskoj ideji

U drugom koraku, 38 Goethe-Instituta pripremilo je u suradnji s partnerima do početka studenoga 2017. godine trominutne video materijale koji zorno ukazuju na postavljena pitanja i objašnjavaju njihovu pozadinu. Ti video materijali predstavljeni su na Varšavskom susretu – okupljanju koje se održalo u Varšavi 4. i 5. prosinca 2017. godine. Cilj je bio, povrh prezentacije samih pitanja, ujedno i oblikovati svojevrsne tandeme pomoću ždrijeba – drugim riječima, odrediti parove koji će uključiti po dva Goethe-Instituta koji će surađivati u okviru projekta Freiraum, razmjenjujući pitanja i zajedno s partnerima pronalazeći odgovore na pitanja tih instituta u okviru tandemskog rada.

Evo jednog primjera: ždrijebom su u jednom od tandema spojeni Goethe-Instituti u Varšavi i Dublinu. Institut u Dublinu tako će se pozabaviti pitanjem iz Varšave te zajedno sa svojim partnerom razviti projekt odnosno format u vezi s tim – a vrijedi i obrnuto. Pritom nam je važno da u središtu budu lokalni partneri i njihove predodžbe, ideje i planovi, a ne predodžbe, ideje i planovi Goethe-Instituta. Iz rada svakog tandemskog para proizaći će dvije produkcije koje treba prezentirati na oba mjesta; dakle, u našem primjeru, produkcije će biti predstavljene i u Varšavi i u Dublinu. Predviđeni vremenski okvir za taj dio rada proteže se do proljeća 2019. godine.

Uvjereni smo da će nam vanjska perspektiva pomoći da na svjež i drukčiji način procijenimo stanje stvari. Sigurni smo da će analiza situacije koju doživljavamo problematičnom po svoj prilici uroditi prijedlozima kreativnih rješenja nakon što situaciju sagledamo iz drugog kuta. Uvjereni smo da nam upravo ta razmjena pruža priliku da europskoj ideji, koju danas i prečesto doživljavamo kao nešto apstraktno, udahnemo novi život.

Što danas znači sloboda u Europi? Gdje je ona ograničena? Gdje je u opasnosti? U okviru projekta „Freiraum“ 38 Goethe-Instituta diljem Europe zapitali su se što znači sloboda. Razmijenimo pitanja diljem Europe – i razvijmo, iz sveobuhvatne perspektive, odgovore jedni za druge.