Poticanje prevodilaštva

Traduki

Goethe-Institut je partner u mreži TRADUKI koja potiče prevođenje s jezika i na jezike jugoistočne Europe te između njih. Stoga vas molimo da se za potporu prijevoda za beletristička i publicistička djela te djela za djecu i mlade objavljena u 20. i 21. stoljeću prijavite na TRADUKI.

Za potporu prijevoda djela koja ne pokriva TRADUKI, a to su naslovi objavljeni prije 1900. godine i za znanstvena djela, možete se prijaviti izravno u Goethe-Institutu.

Kontakt

Pratite nas