Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © PASCH-net
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Keller
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © PASCH-net
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Jens Sauerbrey

Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ (PASCH) obuhvaća mrežu odn 2.000 škola koje su posebno povezane s Njemačkom. Goethe-Institut brine se o cca. 600 takvih škola u više od 100 država.

Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke u veljači 2008. godine započelo je inicijativu „Škole: partneri budućnosti“ koristeći za nju kraticu PASCH. Inicijativu „Škole: partneri budućnosti“ koordiniraju njemačko Ministarstvo vanjskih poslova, Centralni ured za školstvo u inozemstvu, Njemačka služba za akademsku razmjenu, Služba za pedagošku razmjenu Stalne skupštine njemačkih pokrajinskih ministarstava kulture i Goethe-Institut.

Osnovne ideje i ciljevi

„Škole: partneri budućnosti“ ima četiri ideje vodilje:
 • obrazovanjem otvoriti perspektive
 • širiti horizonte poticanjem višejezičnosti
 • omogućiti pristup jeziku i obrazovanju
 • kao međunarodna zajednica za učenje jezika zajednički se baviti problemima budućnosti