Ispiti u školama
Fit in Deutsch

 • © Marina Bojanić, Vesna Pavletić
 • © Marina Bojanić, Vesna Pavletić
 • © Marina Bojanić, Vesna Pavletić
 • © Marina Bojanić, Vesna Pavletić
 • © Marina Bojanić, Vesna Pavletić
 • © Marina Bojanić, Vesna Pavletić
 • © Marina Bojanić, Vesna Pavletić


Ispiti Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 i Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch namijenjeni su mladima koji uče njemački jezik u školi. Ti ispiti odgovaraju prvom stupnju (A1) odnosno drugom stupnju (A2) šestostupanjske ljestvice kompetencija Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike. Međunarodno priznati certifikat koristi se kao dokaz o znanju jezika.

Goethe-Institut Kroatien nudi učenicima i učenicama mogućnost da u svojim školama ili u prostorijama Goethe-Instituta Kroatien polažu službeni ispit na razinama A1 i A2. Kao dokaz o znanju jezika dobit će međunarodno priznati certifikat.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje odobrili su provedbu navedenih ispita u hrvatskim školama.

Goethe-Institut ima više od pedeset godina iskustva u podučavanju njemačkog kao stranog jezika, u obrazovanju nastavnika i razvoju nastavnih planova, ispita i nastavnih materijala. Interne i eksterne evaluacije osiguravaju kvalitetu ponude. Goethe-Institut član je udruženja Association of Language Testers in Europe (A.L.T.E.). Certifikati Goethe-Instituta:
 • uživaju visok stupanj međunarodne prepoznatljivosti i visoku reputaciju.
 • objektivno i neovisno od nastavnih planova i kulturnih krugova dokumentiraju znanje na svim razinama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
 • predstavljaju kvalitetu.
 • ispiti se provode diljem svijeta prema jedinstvenim standardima.
 • potiču motivaciju za učenje zbog jasno određenog cilja.
 • sadrže ispitne zadatke usmjerene na konkretne situacije bliske stvarnosti.
 • dokazuju znanje u svim vještinama: čitanje, slušanje, pisanje i usmeno izražavanje.
 • poboljšavaju izglede za studij, posao, prijavu za stipendije i programe razmjene.
Zahvaljujući međunarodnim certifikatima Goethe-Instituta roditelji dobivaju jamstvo da njihovo dijete kontinuirano i motivirano uči njemački. To je posebice važno u vremenima kada je drugi strani jezik postao nužan za rad, a ne nudi se u svim školama. S druge strane, škole mogu objektivno dokazati kvalitetu svoje nastave stranih jezika, steći prestiž i usporediti svoju nastavu stranih jezika s onom u drugim školama.
Ispite Goethe-Instituta mogu polagati svi zainteresirani neovisno o minimalnoj dobi te državljanstvu. S obzirom na dob kandidata vrijede sljedeće preporuke:
 • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 od 10 do 16 godina
 • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch od 12 do 16 godina
Termin ispita možete dogovoriti u svakome trenutku. Jednostavno pošaljite upit na:
andja.andrusic@goethe.de

U mailu je potrebno navesti sljedeće:
 • naziv škole i adresa
 • ispit (A1 i/ili A2)
 • okviran broj učenica i učenika koji će polagati ispit
 • željeni ispitni termin
 • mjesto održavanja ispita (Ovdje navedite hoće li se ispiti održavati u vašoj školi ili u Goethe-Institutu Kroatien.)
Važno!
Ako želite da se ispit održi u točno određenom terminu, molimo da nas kontaktirate što ranije, moguće već i na početku školske godine, a najkasnije mjesec dana prije željenog termina održavanja ispita.
Najmanje tjedan dana prije održavanja ispita mailom se šalje popis prijavljenih učenica i učenika: Na dan održavanja ispita sve prijavnice koje su prikupili nastavnici predaju se ispitivačima Goethe-Instituta. Pritom se radi o sljedećoj prijavnici koju ispunjavaju i potpisuju roditelji:  
Ne postoji minimalan broj kandidata za održavanje ispita.

Naknade za održavanje ispita:
 • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 iznosi 100,00 HRK
 • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch iznosi 150,00 HRK
Najmanje tjedan dana prije održavanja ispita naknadu za ispit potrebno je uplatiti na sljedeći bankovni račun:

Vlasnik računa: Goethe-Institut Kroatien
Banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb
IBAN: HR68 2360 0001 1022 2702 4
Model: HR00
Poziv na broj: npr. 05-2021 *
Opis: npr. Ivan Horvat, A1**

* Molimo Vas da navedete ovdje mjesec u kojem se održava ispit i godina.
** Molimo Vas da navedete ovdje ime i prezime kandidata te razinu ispita.
Prilikom pripreme za ispit možete se orijentirati prema sljedećem:
 • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 obuhvaća 80 – 200 nastavnih sati.
 • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch obuhvaća 200 – 350 nastavnih sati.
Primjere ispita i setove za vježbanje za ispite za mlade možete pronaći ovdje: Nastavnicima se dodatno stavljaju na raspolaganje paketi s pripremnim materijalima koje je moguće posuditi. Ti paketi sadrže udžbenike, CD-e i priručnike za nastavnike.

Goethe-Institut Kroatien osim toga nudi besplatne pripremne radionice za učenice i učenike u sljedećim formatima:
 • radionica uživo u dotičnoj školi ili u Goethe-Institutu Kroatien
 • online radionica na platformi Zoom
 • samostalno rješavanje zadataka za učenice i učenike na na platformi za učenje "Mein Goethe"
Trajanje radionica te termini njihovog održavanja određuju se u dogovoru s nastavnicima.