Ispiti njemačkog

A1

Mladi

Odrasli

Goethe-Zertifikat A1

Položenim ispitom dokazujete da razumijete i upotrebljavate učestale, svakodnevne pojmove i jednostavne rečenice. Ti pojmovi i rečenice u pravilu se tiču ispunjavanja neposrednih potreba. Na ovoj razini znate predstaviti sebe i druge ljude, a sugovornicima postavljati pitanja o njihovom životu, kao na primjer gdje žive, koga poznaju, što posjeduju. Također znate odgovoriti na pitanja tog tipa kad Vas netko upita. Raspolažete osnovnim vještinama sporazumijevanja pod uvjetom da Vaši sugovornici govore sporo i jasno te da su Vam spremni pomoći.

A2

Mladi

Odrasli

Goethe-Zertifikat A2

Položenim ispitom dokazujete da razumijete rečenice i učestale izraze koje su vezane uz područja neposredno povezana s Vama (npr. informacije o Vama i Vašoj obitelji, o odlasku u kupovinu, poslu i najbližem okruženju). Možete se sporazumjeti u jednostavnoj rutinskoj interakciji o poznatim, uobičajenim temama. Znate u jednostavnim crtama opisati odakle dolazite, koje je Vaše obrazovanje, zanimanje, Vaš neposredni životni kontekst te stvari koje se tiču Vaših glavnih potreba.

B1

Mladi

Odrasli

Goethe-Zertifikat B1

Kad položite ovu razinu pokazujete da razumijete glavne točke dok netko govori jasnim standardnim jezikom i o poznatim temama kao što su posao, škola, slobodno vrijeme, itd. Znate se snaći u većini situacija u kojima biste se našli kad biste putovali u njemačkom govornom području. Možete se jednostavno i smisleno izraziti o poznatim temama i vlastitim područjima interesa. Znate pričati o iskustvima i događajima; možete opisati svoje snove, nade i ciljeve te objasniti i obrazložiti Vaše planove i stavove.

B2

Odrasli

Goethe-Zertifikat B2

Kad položite ispit dokazujete da ste u stanju razumjeti sadržaje složenijih tekstova koji se bave konkretnim i apstraktnim temama. Na ovoj razini također razumijete stručne rasprave unutar Vašeg područja interesa te se s izvornim govornicima sporazumijevate spontano, a da se Vi i Vaši sugovornici ne morate dodatno truditi. Znate se jasno i detaljno izraziti o različitim temama; možete pojasniti stajališta o aktualnim pitanjima te navesti prednosti i nedostatke različitih opcija.

C1

Odrasli

Goethe-Zertifikat C1

Kad položite ovaj ispit dokazujete da razumijete širok spektar zahtjevnih, dužih tekstova te da shvaćate i implicitna značenja. Izražavate se tečno i spontano i pritom ne morate često i primjetno tragati za odgovarajućim riječima. Možete djelotvorno i fleksibilno komunicirati u društvenom i poslovnom životu, odnosno u kontekstu školovanja i studija, i to na način da o složenim temama razgovarate jasno, strukturirano i detaljno te da pri tom znate prikladno upotrebljavati različite načine povezivanja sadržaja.

C2

Odrasli

Goethe-Zertifikat C2

Položenim ispitom na ovoj razini dokazujete da bez napora razumijete praktički sve što pročitate ili čujete. Znate sažeti informacije iz različitih izvora, bilo pisanih ili usmenih. Pri tome možete na smislen način iznijeti svoja vlastita obrazloženja i objašnjenja. Također se znate spontano, vrlo tečno i točno izražavati te istaknuti nijanse u značenju, čak i kada je riječ o složenijim sadržajima.

TestDaF

Za studij

TestDaf

TestDAF je jezični ispit za napredne. Obuhvaća sve razine između B2 i C1 sa ljestvice Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike. TestDaF priznaje se na svim visokoobrazovnim ustanovama u Njemačkoj kao potvrda o jezičnim kompetencijama potrebnima za upis na studij. Stručno znanje nije potrebno.

Goethe-Test PRO

Poslovni njemački

Goethe-Test PRO

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf je ispit njemačkog jezika poslovnog sadržaja. Prikladan je za sve one koji traže posao na međunarodnom tržištu rada. Goethe-Test PRO traje od 60 do 90 minuta, a ispituje poznavanje poslovnog njemačkog.