Često postavljana pitanja
Ispiti

 © Goethe-Institut Kroatien

Ovdje možete naći informacije o općenitim i često postavljanim pitanjima o ispitima Goethe-instituta.

U slučaju da imate dodatna pitanja o Goethe-certifikatima A1 do C2, informirajte se besplatno i bez obaveze na individualnom savjetovanju direktno u jednom od naših ispitnih centara (Goethe-instituti, Goethe-centri ili partnerske ispitne ustanove).

Ispiti u pravilu počinju u 9.00 sati ujutro u Olimp centru, Zadarska ulica 80 u Zagrebu. Detaljan vremenski raspored ispita dobit ćete najkasnije dva dana prije početka ispita putem e-maila. Molimo Vas da dođete najmanje 15 minuta prije početka ispita. U slučaju kašnjenja bit ćete isključeni s ispita. U tom slučaju ne možemo izvršiti povrat uplaćene naknade za ispit, niti Vam možemo ponuditi besplatnu promjenu termina.
Ponesite na ispit samo važeću putovnicu ili osobnu iskaznicu, kako bi se na temelju osobnog dokumenta mogao provjeriti Vaš identitet. Sve materijale i kemijsku dobit ćete u Goethe-Institutu Kroatien.
U roku od 10 radnih dana nakon održavanja ispita primit ćete elektronskim putem obavijest o objavi rezultata na platformi Mein Goethe. Prethodno se morate besplatno registrirati na platformi.
Uputu možete pronaći ovdje na stranici. Kako biste dobili uvid u rezultate svog ispita, trebate imat svoj identifikacijski broj, koji ćete dobiti na dan ispita. Ako ste ispit položili, poslat ćemo Vam certifikat poštom.
Goethe-Institut Kroatien nudi ispravljanje ispita unutar 24 sata. Regularna naknada za cjelokupni ispit odnosno pojedini modul u tom se slučaju uvećava za 100%. Upit pošaljite na: pruefungen-zagreb@goethe.de 
 
Želite se pripremiti za polaganje ispita Goethe-Instituta? Na našim pripremnim tečajevima upoznajete se s formatom ispita i učite strategije koje će vam pomoći pri rješavanju ispitnih zadataka. Na temelju primjera ispita upoznat ćete se s pismenim i usmenim ispitom te sa specifičnim tehnikama rješavanja ispita. Odaberite dobru pripremu za ispit!

Kontakt:        Ivana Vrbec | kurse-zagreb@goethe.de
Knjižnica Goethe-Instituta nudi analogne i digitalne medije za pripremu ispita Goethe-Zertifikat A1 do C2. U knjižnici možete posuditi priručnike za pripremu ispita A1 do C2, easy readere prilagođene jezičnim razinama A1 do B1 te priručnike i gramatike za učenje njemačkog jezika. Sve informacije o učlanjenju u knjižnicu pronaći ćete ovdje. Naša e-knjižnica nudi digitalne materijale za učenje njemačkog jezika koji su Vam dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.
Kontakt: bib-zagreb@goethe.de


Aktualni popis literature i materijali za vježbu možete pronaći ovdje:
1. Uvjeti pristupanja ispitu
Ispiti Goethe-Instituta na raspolaganju su svim zainteresiranima (osim osobama navedenim u Pravilniku o provođenju ispita čl. 3.2) i mogu se polagati neovisno o minimalnoj starosnoj dobi i posjedovanju njemačkog državljanstva.
 
2. Prijava
2.1 Naknada za ispit plaća se pri prijavljivanju. Sve dok naknada nije plaćena, kandidat se ne smatra prijavljenim.
2.2 O pristupanju ispitu i njegovim modalitetima odlučuje Goethe-Institut Kroatien. Odluka o pristupanju ispitu priopćava se zainteresiranima uz navođenje dana i mjesta održavanja ispita. Prijave se mogu uzeti u obzir samo u slučaju dovoljnog broja mjesta. U ovom slučaju u pravilu je odlučujuć vremenski redoslijed prijava. Pravo na pristupanje ispitu ostvaruje se tek po primitku pismene potvrde. Zainteresirani kojima nije odobren pristup ispitu odmah se pismeno obavještavaju o istome, uz navođenje razloga neprihvaćanja.
 
3. Uvjeti plaćanja
3.1. Nije moguće pristupiti ispitu ako cjelokupni iznos naknade nije uplaćen do predviđenog roka.
3.2. Načini plaćanja
Molimo Vas da se obratite jezičnom odjelu kako biste dobili informcije o mogučnostima plaćanja: pruefungen-zagreb@goethe.de

4. Obveza utvrđivanja identiteta
Goethe-Institut Kroatien dužan je utvrditi neosporan identitet ispitanika. Ispitanici potvrđuju svoj identitet službenim dokumentom sa slikom prije početka ispita i prema potrebi u bilo kojem trenutku tijekom ispita.
 
5. Udaljavanje s ispita
S ispita će biti udaljen svatko tko u vezi s ispitom na bilo koji način vara, donese, koristi ili daje drugima nedopuštena pomoćna sredstva, ili svojim ponašanjem na bilo koji način ometa propisani tijek ispita. U tom se slučaju ispitni rezultati ne ocjenjuju. U nedopuštena pomoćna sredstva ubrajaju se stručni materijali koji ne spadaju ni u ispitni materijal, niti su predviđeni Pravilnikom o provođenju ispita (npr. rječnici, gramatike, pripremljeni papiri za koncept i sl.). Tehnička pomagala, kao što su mobiteli, mini-računala ili ostali uređaji za snimanje ili reprodukciju ne smiju se unositi ni u prostoriju za pripremu ni u ispitnu prostoriju. Ispitni centar ima pravo provjeriti poštivanje gore navedenih odredbi, tj. iste provesti. Radnje protivne pravilima dovode do udaljavanja s ispita. Već i sam pokušaj ispitanika da povjerljive ispitne sadržaje prenese trećoj osobi ili nepoštivanje kućnog reda dovodi do udaljavanja s ispita.
 
6. Odustajanje od ispita odnosno prekid ispita
6.1 Usprkos zakonskom pravu opoziva vrijedi sljedeće: postoji mogućnost odustajanja od ispita, ali ne postoji pravo na povrat već uplaćene naknade za ispit. Ako do odustajanja dođe prije početka ispita, smatra se da ispit nije polagan. Ako se ispit prekine nakon početka, smatra se nepoloženim.
6.2 U slučaju neodgovarajućeg termina, ispit se može samo jednom odgoditi bez dodatnih troškova ako nas o istome obavijestite 14 dana unaprijed.
U slučaju bolesti također je moguće samo jednom promijeniti termin ispita.
 
7. Povrat novca
Odustajanje od ispita:
  • do 4 tjedna prije ispitnog termina vraća Vam se 80 % plaćenog iznosa
  • do 14 dana prije ispitnog termina vraća Vam se 50 % plaćenog iznosa
U slučaju bolesti potrebno je priložiti liječničku potvrdu da bi Vam bilo vraćeno 80 % plaćenog iznosa. Ovo pravilo vrijedi samo u slučaju da je Goethe-Institut Kroatien telefonski ili pismeno obaviješten na vrijeme i prije početka ispita. Ako se ne odjavite na vrijeme, ne možemo Vam vratiti plaćenu naknadu za ispit.
 
8. Obavijest o rezultatima ispita
Ispitanici će biti obaviješteni putem elektroničke pošte u roku od 10 radnih dana nakon ispitnog roka. Certifikati se šalju unutar 4 tjedana poštom na kućnu adresu.

9. Prigovori
Prigovor na rezultate ispita mora se uložiti u roku od dva tjedna nakon objave ispitnih rezultata i to u pismenom obliku upravi Goethe-Instituta Kroatien gdje je ispit polagan. Goethe-Institut može odbiti neobrazložene ili nedovoljno obrazložene zahtjeve. Samo ukazivanje na nedovoljan broj postignutih bodova nije dovoljno obrazloženje.
 
10. Odgovornost Goethe-lnstituta / viša sila
Odgovornost Goethe-Instituta i njegovih djelatnika ograničena je na namjeru i grubu nepažnju. Goethe-Institut ne odgovara za izostanak pružanja svojih usluga uslijed više sile (npr. u slučaju prirodne katastrofe, požara, poplave, rata, naredbi upravne službe i ostalih okolnosti koje su izvan kontrole ugovornih strana). Goethe-Institut ne preuzima odgovornost za nezgode na putu do ili iz mjesta održavanja tečaja te na samom mjestu održavanja tečaja kao ni za gubitak ili oštećenje predmeta koji pripadaju polaznicima.
Broj slobodnih mjesta je ograničen.
Goethe-Institut zadržava pravo otkazivanja ispitnog termina u slučaju nedovoljnog broja prijava.
Izlaskom na ispit potvrđuju Kandidati da su pročitali Pravilnik o ispitima („Prüfungsordnung“), Pravilnik o provođenju ispita („Durchführungsbestimmungen“) i Opće uvjete poslovanja ("Geschäftsbedingungen").
Ispiti Goethe-Instituta dostupni su svim zainteresiranima te pravo na njihovo polaganje nije uvjetovano njemačkim državljanstvom. Koncipirani su kao dokaz poznavanja njemačkog kao stranog jezika i njemačkog kao drugog jezika.
Za polaganje svakog od ispita postoji preporučena minimalna dob.
Ispitni centri nastoje individualno odgovoriti ispitanicima sa posebnim potrebama koliko god je to moguće. Posebne potrebe odnose se na: slabovidne ili slijepe sudionike ispita; sudionike ispita s oštećenjem sluha ili gluhoćom; sudionike ispita s legastenijom i/ili disleksijom i sudionike ispita s poteškoćama u govoru (npr. mucanje). Svako odstupanje od standardnog ispita mora biti opravdano i primjereno vrsti i stupnju posebne potrebe. Zato sudionici ispita moraju prilikom prijave u ispitnom centru priopćiti o kojoj je vrsti posebne potrebe riječ te svoj zahtjev potkrijepiti liječničkom potvrdom. Ispitni centar obvezuje se na čuvanje tajnosti podataka.

Za uspješnu prijavu neophodno je pridržavati se rokova za prijavu i plaćanje te predati sljedeće dokumente: ispunjena prijavnica, liječnička potvrda i potvrda o plaćanju.

Detaljnije informacije možete dobiti izravno u ispitnom centru u kojem želite polagati ispit.
Iz prostorije smijete izaći na primjereno vrijeme (npr. za obavljanje nužde). Izlazak će se zabilježiti u „Zapisniku o provedbi ispita“.
Stupnjevanje Goethe-certifikata A1 do C2 u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ) možete naći na
Stupnjevi ispita i tečajeva jezika Goethe-instituta
Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ)
Potvrde koje dokazuju sudjelovanje na jezičnom tečaju, tečaju predznanja, ispitu ili slično, nisu dovoljne kao dokaz.

Kao dokaz poznavanja njemačkog kao stranog jezika na međunarodnoj razini vrijedi samo ispitna svjedodžba o položenom ispitu Goethe-Zertifikat A1 do C2, odnosno svjedodžba ispita Kleines Deutsches Sprachdiplom ili Großes Deutsches Sprachdiplom.
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom i Großes Deutsches Sprachdiplom prihvaćeni su kao dokaz poznavanja jezika za upis na sveučilište u Njemačkoj te oslobađaju kandidata od polaganja ispita TestDaF ili nekog sličnog ispita na sveučilištu (DSH).

Molimo vas da informacije o zahtjevima za poznavanje jezika na odabranom sveučilištu, katedri ili predmetu potražite na sveučilištu na kojem biste željeli studirati, odnosno ciljano se informirate na web-stranici www.sprachnachweis.de.
Na svim ispitima Goethe-instituta prilikom ocjenjivanja rezultata pismenog dijela ispita relevantan je pravopis u obliku koji se primjenjuje od kolovoza 2006. godine. Prikladni priručnici su „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (od 24. izdanja 2006.) i „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (od 2006.).

Trenutno važeća pravila možete naći i na internetu na:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Učenje je individualni proces. Koliko će vam vremena trebati za savladavanje pojedinog stupnja jezika, ovisi o različitim, dijelom individualnim čimbenicima, kao što su uloženi trud i vrijeme, odnosno korištenje dodatnih sredstava za učenje.

Ako ste prethodno već učili jedan ili više stranih jezika, njemački ćete u pravilu brže učiti. Važnu ulogu imaju i okolnosti u kojima učite jezik, tj. učite li ga u svojoj zemlji ili u Njemačkoj gdje njemački jezik čujete i govorite i izvan nastave.

Još jedan važan faktor u procesu učenja je intenzitet nastave (intenzivni ili večernji tečaj i sl.). Molimo vas da se u vezi s tim obratite odabranom ispitnom centru i zatražite individualno savjetovanje.
Za pojedine ispite dostupni su materijali za vježbu i informiranje
  • materijali za online vježbanje
  • materijali za skidanje s interneta
  • materijali za narudžbu
  • Smjernice za polaganje ispita i
    Pravilnik o provedbi ispita
Dio materijala dobit ćete u Uredu za tečajeve jezika Goethe-instituta u vašem gradu.
Za neke ispite dostupni su materijali za učenje na daljinu, kao i Online tečajevi.
Učenje njemačkog pomoću nastave na daljinu
Ispit kao cjelinu moguće je polagati neograničen broj puta. Mogućnost ponavljanja pojedinih ispitnih dijelova regulirana je Pravilnikom o provedbi za svaki pojedini ispit.
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
Ispit je položen kada je ostvareno najmanje 30 bodova (50% od maksimalnog broja bodova) i položeni svi dijelovi ispita.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
Ispit je položen kada je ostvareno najmanje 60 bodova (60% od maksimalnog broja bodova) i položeni svi dijelovi ispita.

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat C1
Ispit je položen kada se ostvari ukupno najmanje 60 bodova (60% od maksimalnog broja bodova) i polože svi dijelovi ispita. Na pisanom ispitu potrebno je ostvariti najmanje 45 bodova, a na usmenom ispitu najmanje 15 bodova. U protivnom cijeli ispit se smatra nepoloženim.

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Modul je položen kada se ostvari najmanje 60 bodova ili 60%.

Više informacija o Goethe certifikatima možete dobiti klikom na naziv ispita.


 
Svjedodžbe Goethe-instituta za certifikate A1 do C2 vrijede bez ograničenja.

Međutim, mnoge institucije i poslodavci zahtijevaju da svjedodžba ne bude starija od dvije godine.

Svjedodžbe ispita Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) i Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) vrijedit će i dalje nakon uvođenja novog certifikata Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, tj. nakon što se ispit unaprijedi na razinu C2 od 01.01.2012.
U načelu se ne izdaju duplikati svjedodžbi.

Međutim, ispitni centar u kojem ste položili ispit može za ispite položene prije najviše deset godina izdati zamjensku svjedodžbu koja se dodatno naplaćuje.
U slučaju promjene prezimena (npr. nakon vjenčanja, usvojenja, razvoda i slično) ne izdaje se nova svjedodžba niti zamjenska svjedodžba.

Promjena prezimena dokazuje se odgovarajućom službenom ispravom (rodni list, vjenčani list i slično), odnosno njegovom ovjerenom kopijom.

Prezime i ime, odnosno način pisanja prezimena i imena upisuje se u ispitnom centru prilikom prijave na ispit prema podacima s nekog osobnog dokumenta koji sadrži fotografiju. Svjedodžba o položenom ispitu izrađuje se na osnovi tih podataka.
Svjedodžbu možete u svrhu studiranja ovjeriti pri svakom tijelu javne uprave/javnoj ustanovi (sud, ministarstvo, škola, banka i slično). Poslodavci najčešće traže ovjeru izdanu od strane ovlaštenog odvjetničkog ureda.
Izradu službenog prijevoda možete naručiti u uredu ovlaštenog tumača ili u Prevodilačkoj agenciji.
Pohađanje konkretnog tečaja jezika, pripremnog tečaja ili stečeni certifikat niže razine nisu preduvjeti za polaganje ispita.

Međutim, ipak preporučujemo pohađanje pripremnog tečaja u ispitnom centru. Na tečaju ćete steći potrebne jezične odnosno vještine specifične za ispit koje će vam maksimalno olakšati polaganje ispita.

Molimo vas da se u vezi s tim obratite odabranom ispitnom centru i zatražite individualno savjetovanje.
Ako ste polagali ispit u Goethe-Institutu i niste primili nikakve druge informacije, rezultatima ispita možete pristupiti na Mein Goethe.de.


Pomoć pri registraciji na Mein Goethe.de
© Goethe-Institut


Uvid u rezultate ispita
© Goethe-Institut

Ako imate pitanja, obratite se direktno kontakt osobi u Goethe-Institutu Kroatien.