Često postavljana pitanja

 © Vertigo

Ovdje možete naći informacije o općenitim i često postavljanim pitanjima o ispitima Goethe-instituta.

U slučaju da imate dodatna pitanja o Goethe-certifikatima A1 do C2, informirajte se besplatno i bez obaveze na individualnom savjetovanju direktno u jednom od naših ispitnih centara (Goethe-instituti, Goethe-centri ili partnerske ispitne ustanove).

Ispiti Goethe-Instituta dostupni su svim zainteresiranima te pravo na njihovo polaganje nije uvjetovano njemačkim državljanstvom. Koncipirani su kao dokaz poznavanja njemačkog kao stranog jezika i njemačkog kao drugog jezika.
Za polaganje svakog od ispita postoji preporučena minimalna dob.
Iz prostorije smijete izaći na primjereno vrijeme (npr. za obavljanje nužde). Izlazak će se zabilježiti u „Zapisniku o provedbi ispita“.
Stupnjevanje Goethe-certifikata A1 do C2 u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ) možete naći na
Stupnjevi ispita i tečajeva jezika Goethe-instituta
Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ)
Potvrde koje dokazuju sudjelovanje na jezičnom tečaju, tečaju predznanja, ispitu ili slično, nisu dovoljne kao dokaz.

Kao dokaz poznavanja njemačkog kao stranog jezika na međunarodnoj razini vrijedi samo ispitna svjedodžba o položenom ispitu Goethe-Zertifikat A1 do C2, odnosno svjedodžba ispita Kleines Deutsches Sprachdiplom ili Großes Deutsches Sprachdiplom.
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom i Großes Deutsches Sprachdiplom prihvaćeni su kao dokaz poznavanja jezika za upis na sveučilište u Njemačkoj te oslobađaju kandidata od polaganja ispita TestDaF ili nekog sličnog ispita na sveučilištu (DSH).

Molimo vas da informacije o zahtjevima za poznavanje jezika na odabranom sveučilištu, katedri ili predmetu potražite na sveučilištu na kojem biste željeli studirati, odnosno ciljano se informirate na web-stranici www.sprachnachweis.de.
Na svim ispitima Goethe-instituta prilikom ocjenjivanja rezultata pismenog dijela ispita relevantan je pravopis u obliku koji se primjenjuje od kolovoza 2006. godine. Prikladni priručnici su „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (od 24. izdanja 2006.) i „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (od 2006.).

Trenutno važeća pravila možete naći i na internetu na:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Učenje je individualni proces. Koliko će vam vremena trebati za savladavanje pojedinog stupnja jezika, ovisi o različitim, dijelom individualnim čimbenicima, kao što su uloženi trud i vrijeme, odnosno korištenje dodatnih sredstava za učenje.

Ako ste prethodno već učili jedan ili više stranih jezika, njemački ćete u pravilu brže učiti. Važnu ulogu imaju i okolnosti u kojima učite jezik, tj. učite li ga u svojoj zemlji ili u Njemačkoj gdje njemački jezik čujete i govorite i izvan nastave.

Još jedan važan faktor u procesu učenja je intenzitet nastave (intenzivni ili večernji tečaj i sl.). Molimo vas da se u vezi s tim obratite odabranom ispitnom centru i zatražite individualno savjetovanje.
Za pojedine ispite dostupni su materijali za vježbu i informiranje
  • materijali za online vježbanje
  • materijali za skidanje s interneta
  • materijali za narudžbu
  • Smjernice za polaganje ispita i
    Pravilnik o provedbi ispita
Dio materijala dobit ćete u Uredu za tečajeve jezika Goethe-instituta u vašem gradu.
Za neke ispite dostupni su materijali za učenje na daljinu, kao i Online tečajevi.
Učenje njemačkog pomoću nastave na daljinu
Ispit kao cjelinu moguće je polagati neograničen broj puta. Mogućnost ponavljanja pojedinih ispitnih dijelova regulirana je Pravilnikom o provedbi za svaki pojedini ispit.
Svjedodžbe Goethe-instituta za certifikate A1 do C2 vrijede bez ograničenja.

Međutim, mnoge institucije i poslodavci zahtijevaju da svjedodžba ne bude starija od dvije godine.

Svjedodžbe ispita Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) i Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) vrijedit će i dalje nakon uvođenja novog certifikata Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, tj. nakon što se ispit unaprijedi na razinu C2 od 01.01.2012.
U načelu se ne izdaju duplikati svjedodžbi.

Međutim, ispitni centar u kojem ste položili ispit može za ispite položene prije najviše deset godina izdati zamjensku svjedodžbu koja se dodatno naplaćuje.
U slučaju promjene prezimena (npr. nakon vjenčanja, usvojenja, razvoda i slično) ne izdaje se nova svjedodžba niti zamjenska svjedodžba.

Promjena prezimena dokazuje se odgovarajućom službenom ispravom (rodni list, vjenčani list i slično), odnosno njegovom ovjerenom kopijom.

Prezime i ime, odnosno način pisanja prezimena i imena upisuje se u ispitnom centru prilikom prijave na ispit prema podacima s nekog osobnog dokumenta koji sadrži fotografiju. Svjedodžba o položenom ispitu izrađuje se na osnovi tih podataka.
Svjedodžbu možete u svrhu studiranja ovjeriti pri svakom tijelu javne uprave/javnoj ustanovi (sud, ministarstvo, škola, banka i slično). Poslodavci najčešće traže ovjeru izdanu od strane ovlaštenog odvjetničkog ureda.
Izradu službenog prijevoda možete naručiti u uredu ovlaštenog tumača ili u Prevodilačkoj agenciji.
Pohađanje konkretnog tečaja jezika, pripremnog tečaja ili stečeni certifikat niže razine nisu preduvjeti za polaganje ispita.

Međutim, ipak preporučujemo pohađanje pripremnog tečaja u ispitnom centru. Na tečaju ćete steći potrebne jezične odnosno vještine specifične za ispit koje će vam maksimalno olakšati polaganje ispita.

Molimo vas da se u vezi s tim obratite odabranom ispitnom centru i zatražite individualno savjetovanje.
If you took your exam at a Goethe-Institut and have not received any other information, you can view your exam results at Mein Goethe.de.


Help with registration on My Goethe.de:
© Goethe-Institut


Help with retrieving exam results:
© Goethe-Institut

If you have any questions, please contact your Goethe-Institut directly.

If you took your exam with an examination partner working with the Goethe-Institut, please contact your examination centre directly.