Zadaci i ciljevi

Goethe-Institut Aufgaben und Ziele Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Kao kulturni institut Savezne Republike Njemačke s globalnim djelovanjem zauzimamo se za razumijevanje između Njemačke, Europe i svijeta. Djelovanje temeljimo na okvirnom ugovoru s Ministarstvom vanjskih poslova. Diljem svijeta informiramo o kulturnoj i gospodarskoj raznolikosti Njemačke i Europe. Našu globalnu mrežu s brojnim partnerima čini 151 Goethe-Instituta u 98 zemalja. Naš rad podupire Ministarstvo vanjskih poslova. Kao registrirana udruga djelujemo samostalno, neovisno o političkim strankama i pravno autonomno. Trećinu budžeta ostvarujemo prihodima od jezičnih tečajeva I ispita. Osim toga, podupiru nas Europska Unija, ostala ministarstva te zaklade i poduzeća u tuzemstvu i inozemstvu.

Doprinosimo uvođenju njemačkog jezika u obrazovni sustav zemalja domaćina. Podupiremo više od 100.000 škola diljem svijeta u provedbi kvalitetne nastave njemačkog jezika i potičemo cjeloživotno obrazovanje i kvalificiranje nastavnog osoblja. Osim toga, nudimo tečajeve njemačkog jezika, koji variraju od općenitih tečajeva i priprema za radna mjesta do seminara o društvenoj i kulturnoj senzibilizaciji. Dio naše ponude čine i online tečajevi i programi za samostalno učenje. Više od pola milijuna ljudi godišnje u Goethe-Institutu ili kod naših suradnika položi ispit njemačkog jezika. Velikom ponudom usluga za učenje i informiranje naročito podupiremo studente/-ice i stručnjake/-inje na njihovom putu u Njemačku.

Vjerujemo u potencijal međunarodne kulturne razmjene. Zahvaljujući suradnji s državnim i nedržavnim institucijama i civilnim organizacijama u zemljama domaćina godišnje se održi oko 20.000 kulturnih događanja. Kvalificiramo, savjetujemo i povezujemo kreativce i mjerama cjeloživotnog obrazovanja za radnike/-ice u kulturi te internacionalizacijom kreativnih poduzeća podupiremo izgradnju održivih struktura u kulturnoj i kreativnoj industriji. Rezidencijalnim programima, suradnjama i koprodukcijama potičemo globalno povezivanje stvaratelja/-ica u kulturi. Civilnom društvu nudimo mjesto zaštite i slobode kako bismo im omogućili otvorenu razmjenu mišljenja. Također ni u teškim vremenima ne odustajemo od demokratskog dijaloga. U radu se orijentiramo vrijednostima demokratskog, liberalnog i ustavnog društvenog uređenja.

Digitalnom ponudom za informacije i učenje na više od 60 jezika i mrežom od 87 knjižnica na raspolaganje stavljamo mjesta učenja, susreta i participacije. Koristimo inovativne tehnologije, ne propuštamo prilike za digitalizaciju i u istoj mjeri zrcalimo njihove učinke na čovjeka i društvo. Raznovrsnim formatima kao što su putovanja za multiplikatore/-ice, stručne razmjene među stručnjacima/-cama, razmjene za mlade i međunarodni festivali omogućujemo susrete diljem svijeta.

Goethe-Institut Kroatien organizira i podupire široki spektar kulturnih priredbi s ciljem prezentacije njemačke kulture u Hrvatskoj i inicira dugoročne projekte za međukulturnu razmjenu.
U okviru svog jezičnog rada nudimo tečajeve, radionice i seminare za nastavnike njemačkog kao stranog jezika te opširan program ispita.

Knjižnica Goethe-Instituta Kroatien pruža informacije o aktualnim aspektima kulturnog, društvenog i političkog života u Njemačkoj. Nudi velik fond knjiga i medija za sve one koji se zanimaju za Njemačku i koji uče ili žele podučavati njemački.

Ako potječete iz neke druge regije, obratite se tamošnjem institutu.