Zadaci i ciljevi

Jezik. Kultura. Njemačka. Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Jezik. Kultura. Njemačka.

Goethe-Institut je kulturna ustanova Savezne Republike Njemačke koja djeluje diljem svijeta.

Potičemo učenje njemačkog jezika u inozemstvu i njegujemo međunarodnu kulturnu suradnju. Pružamo cjelovitu sliku Njemačke informacijama o kulturnom, društvenom i političkom životu. Naši kulturni i obrazovni programi potiču interkulturalni dijalog i kulturnu razmjenu. Također doprinose jačanju civilnih struktura i mobilnosti na globalnom planu.

Pomoću naše mreže Goethe-Instituta, Goethe-centara, kulturnih društava, čitaonica te centara za učenje jezika i ispite, za mnoge smo ljude u proteklih 60 godina bili prvi susret s Njemačkom. Dugogodišnja suradnja s vodećim institucijama i osobama u više od 90 zemalja stvara dugotrajno povjerenje u Njemačku kao partnersku zemlju. Radimo na vlastitu odgovornost i politički smo neovisni. Surađujemo sa svima koji se aktivno zanimaju za Njemačku i njezinu kulturu.

Goethe-Institut Kroatien Foto: Goethe-Institut/Marko Mihaljević

Goethe-Institut Kroatien organizira i podupire široki spektar kulturnih priredbi s ciljem prezentacije njemačke kulture u Hrvatskoj i inicira dugoročne projekte za međukulturnu razmjenu.
U okviru svog jezičnog rada nudimo tečajeve, radionice i seminare za nastavnike njemačkog kao stranog jezika te opširan program ispita.

Knjižnica Goethe-Instituta Kroatien pruža informacije o aktualnim aspektima kulturnog, društvenog i političkog života u Njemačkoj. Nudi velik fond knjiga i medija za sve one koji se zanimaju za Njemačku i koji uče ili žele podučavati njemački.

Ako potječete iz neke druge regije, obratite se tamošnjem institutu.