Stupnjevi A1–C2

  Osnovno služenje jezikom
  A1
Kandidat razumije i koristi poznate, svakodnevne izraze i posve jednostavne rečenice. Znade predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postavljati pitanja o njihovoj osobi te odgovarati na pitanja takve vrste. Može se sporazumijeti na jednostavan način, ako poslovni partneri/ce govore polagano i razgovjetno i ako su spremni pomoći.
  A2
Kandidat razumije česte izraze koji su u svezi s područjima od posve neposredna značenja (npr. informacije o osobi, o radu). U jednostavnim, rutinskim situacijama može se sporazumijevati kada su posrijedi poznate stvari. Jednostavnim riječima može opisati svoje podrijetlo i naobrazbu, direktnu okolinu i stvari u svezi s nesposrednim potrebama.
  Samostalno služenje jezikom
  B1
KKandidat razumije glavne točke, ako se upotrebljava jasan standardni jezik i ako se radi o poznatim stvarima s posla, iz škole, slobodnog vremena itd. Može se snaći u većini situacija u kojima se u području jezika nađe prigodom putovanja. Može se jednostavno i suvislo izražavati o poznatim temama i područjima za koja je zainteresiran.
  B2
KKandidat shvaća glavne sadržaje složenih tekstova uz konkretne i abstraktne teme; u svom specijalnom području razumije i stručne diskusije. Može se spontano i tečno izražavati, tako da je bez većih napora obostrano moguć normalan razgovor s osobama kojima je jezik razgovora materinski jezik. Može se jasno i detaljno izražavati o širokom spektru tema.
  Kompetentno služenje jezikom
  C1
Kandidat je u stanju razumijeti široki spektar zahtjevnijih, dužih tekstova te također implicitno shvatiti značenja. Djelotvorno i fleksibilno upotrebljava jezik u društvenom i profesionalnom životu ili u obrazovanju i studiju. Može se jasno, sadržajno i opširno izraziti o složenim stvarima.
  C2
Kandidat praktički bez napora razumije sve što je pročitao/pročitala ili čuo/čula. Može se izražavati spontano, vrlo tečno i točno, i kod složenijih stvari također je u stanju shvatiti suptilne značenjske nijanse.