Bauhaus 19 | Bauhaus in Rijeka | Filmski program Bauhaus u Rijeci | Otolith Group “O Horizon”, 2018.

Skupina Otolith Group istraživala je i snimala na kampusu Sveučilišta Visva-Bharati, Shantiniketan, u Sriniketanu i okolini, u okrugu Bhirbum u Zapadnom Bengalu.
Video O Horizon reproducira scene iz dalekosežne pedagogije okoliša Rabindranatha Tagorea i dizajnira na temelju portreta, raspoloženja i skica obrisa ono što bismo mogli nazvati Tagoreovskim kozmopolitizmom.
Na temelju Tagoreovih teorija o plesu i pjesmi, te muralima, skulpturama, slikama i crtežima umjetnika kao što su K.G. Subramanyan, Benode Behari Mukherjee, Nandalal Bose i Ramkinkar Baij, koji su oblikovali samoshvaćanje nekoliko generacija modernih indijskih umjetnika, O Horizon kombinira elemente plesa, pjesme i glazbe koji povezuju "osjećajnu strukturu" Tagoreovih ideja za 21. stoljeće.
 

Natrag