Simpozij Prostor slobode: kriza i solidarnost

Freiraum Festival © Freiraum Festival

Sub, 31.10.2020

Rijeka

Freiraum festival 30.10. - 1.11.2020.

Festival koji je zajednički razvilo više od 40 organizacija iz cijele Europe, uključuje online konferenciju i više od 20 lokalnih događanja u čijem su središtu dva pitanjima sve veće važnosti u kontekstu aktualne pandemijske krize: stanje slobode u Europi danas - stalna biopolitička kriza i društveni pokreti u nastajanju te stanje umjetnosti - novi formati i nova publika. Tijekom tri dana krajem listopada (30.10.-11.10.11.) o tim tema raspravljat će etablirani mislioci i publika iz cijele Europe, koji će se sastati na mreži i izvan nje, na posebno osmišljenim događajima koji lokalno stanovništvo pretvaraju u subjektivno središte. Konferencija uključuje predavanja, diskusije, umjetničke intervencije posebno dizajnirane za mrežni format i live vezu s lokalnim događajima partnera iz Freirauma.

 

31.11., Rijeka
Prostor slobode: kriza i solidarnost

Simpozij, organizira Drugo more u sklopu Freiraum festivala

Natrag