Våra kurser i tyska - lär dig tyska med Goethe-Institut

Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Nivåplaceringstest

Snabbtest

Snabbtestet ger dig en inblick i dina befintliga tyskkunskaper. I testet går du igenom olika uppgifter där du kan testa din läsförståelse samt dina kunskaper i grammatik och ordförråd.

Om du vill gå en kurs på Goethe-Institut räcker inte det här testet. Gör i så fall onlinetestet för att bedöma din kunskapsnivå.

  • ungefärlig bedömning av dina tyskkunskaper
  • Tidsåtgång 15-20 minuter
  • kostnadsfritt

Online-Bedömningstest

Genom ett bedömningstest tar vi reda på dina förkunskaper, sätter upp ett utbildningsmål tillsammans med dig och väljer en lämplig kurs.

Testet består av flervalsfrågor. Därefter kontaktar en av våra lärare dig för ett kort samtal. Läraren rekommenderar lämplig kurs baserat på testet och samtalet. Du kan också kontakta oss om du har frågor om våra kurser.
 

  • individuell bedömning för att kunna fastställa lämplig kursnivå
  • exakt resultat, t.ex. A1.2, B2.1
  • 25 EURO - Priset dras av från kursavgiften när du bokar en kurs hos oss

EUR 25

upp