Ytterligare information

Tillbaka till Goethe-Zertifikat B1

Var så god: provets innehåll

Goethe-Zertifikat B1 består av fyra delprov: läsförståelse, hörförståelse, en skriftlig uppgift och en samtalsövning som äger rum i par.
Provet genomförs och rättas likadant i hela världen.

De fyra delproven kan genomföras vart och ett för sig eller tillsammans. Ett intyg för vart och ett av de fyra delproven motsvarar ett samlat intyg.

Provet är utvecklat i ett samarbete mellan Goethe-institutet, Universität Freiburg/Schweiz och Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) och förekommer i hela världen under benämningarna Goethe-Zertifikat B1 och ÖSD-Zertifikat B1.
 

Läsförståelse

Du läser blogginlägg, tidnignsartiklar, e-mejl, annonser och skriftliga instruktioner. Du har i uppgift att återge kärnbudskap, viktiga detaljer liksom perspektiv och åsikter.

Tid: 65 minuter

Skriftlig övning

Du skriver personliga och formella e-mejl eller brev och redogör skriftligen för dina åsikter i ett forumsinlägg.

Tid: 60 minuter

Hörförståelse

Du lyssnar till meddelanden, korta föredrag, informella samtal liksom radiosamtal. Du har i uppgift att återge översiktlig information samt viktiga detaljer.

Tid: 40 minuter

Muntlig övning

Du och en samtalspartnar diskuterar något vardagsämne, så som resor. Du svarar på frågor, redogör för dina åsikter och lägger fram förslag. Du genomför även en presentation på ett vardagligt tema och svarar efteråt på frågor.

Tid: ca 15 minuter

Förutsättningar

Goethe-Zertifikat B1 är ett tyskprov för ungdomar och vuxna.

Goethe-institutets prov är öppna för alla intresserade. Deltagarna behöver inte ha uppnått en viss ålder eller vara tysk medborgare.
  • För Goethe-Zertifikat B1 för ungdomar är den rekommenderade åldern minst 12 år.
  • För Goethe-Zertifikat B1 för vuxna är den rekommenderade åldern minst 16 år.
  • Goethe-Zertifikat B1 förutsätter språkkunskaper på den tredje nivån (B1) i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).
  • För att uppnå denna nivå krävs det – beroende på förkunskaper och inlärningsförutsättningar – mellan 350 och 650 undervisningsenheter à 45 minuter.