Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 modular © Goethe-Institut

Du vill ...

  • förbereda dig för högskolestudier i Tyskland
  • ha ett intyg på mycket avancerade kunskaper i tyska för ditt arbete
  • förbereda dig inför en yrkesverksamhet i Tyskland inom det medicinska området
  • ha ett intyg på framgångsrika studier på språknivå C1
  • ha ett officiellt och internationellt vedertaget certifikat.

Goethe-Zertifikat C1 är ett tyskprov för vuxna. Det fastställer en mycket avancerad språknivå och motsvarar den femte nivån (C1) på den skala med sex nivåer som ingår i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

Genom att klara provet visar du att du ...

  • kan förstå ett brett spektrum av krävande, längre texter och även uppfatta implicita betydelser
  • kan uttrycka dig spontant och flytande utan att vid upprepade tillfällen behöva söka efter ord
  • på ett effektivt och flexibelt sätt kan använda språket i sociala situationer och arbetsliv eller studier
  • kan uttala dig tydligt, strukturerat och utförligt om komplexa ämnen. 
Vänd dig till din högskola respektive institution för högskoleförberedande studier (Studienkolleg) innan kursen börjar för att få veta om du har möjlighet att slippa ytterligare inträdesprov för utländska studenter tack vare Goethe-Zertifikat C1.

Förberedelser

Övningsmaterial

Här hittar du övningsprov online, även tillgängliganpassat och interaktivt material.

Ytterligare information

Förutsättningar, provinnehåll och ytterligare information om Goethe-Zertifikat C1 hittar du här: