Ytterligare information

Tillbaka till Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

En bra början: provets innehåll

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 består av fyra delprov: läsförståelse, hörförståelse, en skriftlig uppgift och en samtalsövning i grupp.
Provet genomförs och rättas likadant i hela världen.
 

Läsförståelse

Du läser korta texter, som till exempel notiser, annonser, personbeskrivningar, enkla läsarbrev eller kortare tidningsartiklar och löser uppgifter utifrån texterna.

Tid: 20 minuter

Skrivuppgift

Du skriver ett svar på ett e-mejl, ett brev en annons eller liknande.

Tid: 20 minuter

Hörförståelse

Du lyssnar på vardagliga samtal eller telefonsamtal, nyheter, radioinslag och liknande och får uppgifter att lösa utifrån det du hör.

Tid: ca 20 minuter

Muntlig övning

Du presenterar dig, ställer och besvarar enkla vardagsfrågor. Du kommer även att ställas inför en vanlig situation där du ber din samtalspartner om något och reagerar på det svar du får.

Tid: 15 minuter

Förutsättningar

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 är ett prov i tyska för barn och ungdomar i åldern 12 till 16 år.

Goethe-institutets prov är öppna för alla intresserade. Deltagarna behöver inte ha uppnått en viss ålder eller vara tysk medborgare.
  • För Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 är den rekommenderade åldern minst 10 år.
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 förutsätter språkkunskaper på den första nivån (A1) i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).
  • För att uppnå denna nivå krävs det – beroende på förkunskaper och inlärningsförutsättningar – mellan 80 och 200 undervisningsenheter à 45 minuter.