Ytterligare information

Tillbaka till Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Inte alls så svårt: provets innehåll

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 består av fyra delprov: läsförståelse, hörförståelse, en skriftlig uppgift och en samtalsövning i grupp.
Provet genomförs och rättas likadant i hela världen.
 

Läsförståelse

Du läser texter så som korta notiser, annonser, informationstavlor eller skyltar och löser uppgifter utifrån materialet.

Tid: 25 minuter

Skrivuppgift

Du fyller i enklare formulär och skriver en kort personlig text om en vanlig vardagssituation.

Tid: 20 minuter

Hörförståelse

Du lyssnar på korta vardagliga samtal, får information via telefon eller offentliga meddelanden och löser uppgifter utifrån det du hör.

Tid: 20 minuter

Muntlig övning

Du presenterar dig för gruppen, besvarar och ställer enkla frågor och ber även någon i gruppen om en tjänst.

Tid: 15 minuter

Förutsättningar

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 är ett tyskprov för vuxna.

Goethe-institutets prov är öppna för alla intresserade. Deltagarna behöver inte ha uppnått en viss ålder eller vara tysk medborgare.
  • För Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 är den rekommenderade åldern minst 16 år.
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 förutsätter språkkunskaper på den första nivån (A1) i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).
  • För att uppnå denna nivå krävs det – beroende på förkunskaper och inlärningsförutsättningar – mellan 80 och 200 undervisningsenheter à 45 minuter.