Övningsmaterial

Tillbaka till Goethe-Zertifikat A2

Här hittar du övningsmaterial så att du kan förbereda dig inför alla delprov i Goethe-Zertifikat A2; hörförståelse, läsförståelse, skriftlig uppgift och samtalsövning. 

Material för att öva online

Error (Expression): Element 828051 is undefined in a CFML structure referenced as part of an expression.

?? (8, 0) /var/www.cms.goethe.de/html/c40/goethe/_outputtypesextern/goethe_ot/_includes.cfm
CFINCLUDE (1, 0) /var/www.cms.goethe.de/html/c40/goethe/_outputtypesextern/goethe_ot/cbizz_bild_normalgrafik.cfm
CFINCLUDE (20, 0) /var/www.cms.goethe.de/html/c40/contens/util/properties/exec.cfm ... [25]
A2-Exempelprov för personer med funktionsnedsättning

Material för nedladdning

A2-Exempelprov för vuxna A2-Exempelprov för vuxna Hörförståelse, lyssna direkt (22:35 min.)
Error (Expression): Element 828051 is undefined in a CFML structure referenced as part of an expression.

?? (30, 0) /var/www.cms.goethe.de/html/c40/goethe/_outputtypesextern/goethe/audio/default.cfm
CFINCLUDE (4, 0) /var/www.cms.goethe.de/html/c40/goethe/_outputtypesextern/goethe/audio/playerwithdownload.cfm
CFINCLUDE (20, 0) /var/www.cms.goethe.de/html/c40/contens/util/properties/exec.cfm ... [25]


A2-Exempelprov för vuxna Muntlig del, titta direkt (11:19 min.)
Error (Expression): Element 828051 is undefined in a CFML structure referenced as part of an expression.

?? (30, 0) /var/www.cms.goethe.de/html/c40/goethe/_outputtypesextern/goethe/video/inline.cfm
CFINCLUDE (20, 0) /var/www.cms.goethe.de/html/c40/contens/util/properties/exec.cfm
CFMODULE (67, 0) /var/www.cms.goethe.de/html/c40/contens/util/properties/execinclude.cfc ... [24]