Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)
Kontakt

Utbildning för exmaminatorer

Är du tysklärare och vill erbjuda Goethe-certifikaten på din skola och arbeta som examinator? Ta då del av en av våra online-utbildningar!

Kontakt
Schulungen für Prüfer*innen
 • internationell certifiering
 • utökad yrkeskompetens
 • online och tidsmässigt flexibelt
 • gratis

Fördelar som examinator

 1. Våra prov är kompetens- och handlingsinriktade och kan enkelt integreras i skolundervisningen. Visning och prov kompletterar varandra: Proven definierar tydligt de önskade lärandemålen och ger därmed kursen en tydlig riktning. Tydliga mål betyder motivation för eleverna. 
 2. Examinatorer drar nytta av sina kunskaper på sina lektioner: De vet av erfarenhet vad som orsakar deras elever störst svårigheter, vilka misstag de bör undvika och vilka inlärningsstrategier som är framgångsrika i provsituationer.
 3. Att förbereda eleverna för ett Goethe-certifikat hjälper till att fylla dina lektioner med nytt material och motiverande element.
 4. Genom Goethe-institutets regelbundna examinatorutbildningar berikar lärarna hela sin undervisningsmetod, sina DaF-specialistkunskaper och kan få ett nätverk med andra tysklärare i hela Sverige.

Examinatorutbildning och certifiering

Alla Goethe-prov genomförs uteslutande av kvalificerade och certifierade examinatorer.

Utbildningen för examinatorer består av en 2-veckors onlinekurs per nivå (två 1-timmars webbseminarier och två onlinefaser). Det individuella arbetsomfånget är ca 2–3,5 timmar per vecka. Syftet med denna utbildning är att lära känna de olika provformaten och utvärderingskriterierna.

Deltagande i utbildningen ger dig rätt att skriva det internationella online-provet för examinatorer, som äger rum en gång om året från mitten av augusti till slutet av oktober.

Utbildningarna och examinatorcertifieringen på respektive nivåer ska upprepas vart 5:e år.

Deltagande i utbildningarna och certifieringen är kostnadsfritt.
 • Nivå
  A1-C2

 • Start
  Kontakta oss för mer information

 • Längd
  2 veckor

 • Undervisningstimmar per vecka
  3,5 timmar förberedelse per vecka + 2 online-lektioner à 60 minuter

 • Kursort
  online

 • Pris
  gratis

Krav för att bli examinator

Förutsättningen för att bli examinator vid Goethe-Institutet är god yrkeserfarenhet som utbildad lärare inom området tyska som främmande språk/tyska som andraspråk (t.ex. lärarutbildning, Goethes gröna diplom, DLL eller liknande).

Om du ännu inte är registrerad som examinator hos oss, vänligen skicka oss ett kort CV och bekräftelse på din undervisningsverksamhet.

Du måste vara verksam som tysklärare i Sverige för att kunna ta del av examinatorutbildningen.  

Datum för utbildningarna

Datum för nästa onlineutbildning för examinatorer A1-C2 i Sverige kommer snart att publiceras. Sista anmälningsdag är 10 dagar innan utbildningens start. Flera utbildningsnivåer kan göra parallellt. 
 

Har du frågor? Kontakta oss!

upp