Studierådgivning

Studievägledning © Goethe-Institut/Loredana La Rocca


Visste du, att för hundra år sedan var hälften av alla som studerade utomlands inskrivna på tyska högskolor? Sedan dess har Tyskland intresserat alla som vill ha en högkvalitativ utbildning.

Det finns goda skäl att studera i Tyskland:

  • Det första tyska universitetet grundades år 1386 i Heidelberg. Idag erbjuder mer än 300 tyska högskolor utbildning av högsta kvalitet.
  • Cirka 100 miljoner människor har tyska som modersmål. Detta gör tyska till det mest talade språket i Europa. Det tyska näringslivets inflytande och ökande engagemang i globala frågor gör tyskan till ett språk som ständigt ökar i betydelse på världsmarknaden.
  • Levnadskostnaderna för studenter reduceras genom flerfaldiga bidrag.
  • Högskolornas breda utbud av fritidsaktiviteter kompletteras av ett stort antal aktiviteter utanför campus, både vad gäller sport, kultur och annat.

Internationella studier

Många högskolor i Tyskland erbjuder utbildningar som leder till en internationellt gångbar examen. I princip finns alla studiemöjligheter: Undergraduate, Graduate och Postgraduate-kurser (Bachelors, Masters, PhD). Alla kurser är välorganiserade, ligger på en hög akademisk nivå, hålls på engelska och åtföljs av tyskakurser.

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD har som uppgift att informera om studier i Tyskland.

I Sverige förmedlar Svenska Institutet DAAD:s stipendier. Därutöver informerar Internationella programkontoret om olika stipendier, exempelvis Erasmus/Sokrates-programmet.