Föreläsning/samtal Countryside Unfolds - Hinterlands+

Countryside Unfolds © LABLAB

20/11 2019, 18:00 Uhr

Goethe-Institut Stockholm

Bryggargatan 12A
111 21 Stockholm

Landsbygd i förändring

LABLAB:s och Goethe-Institut Schwedens publika program Hinterlands+ om rumsliga och mentala förändringar i samtidens landsbygd fokuserar denna gång på behovet av att sträcka sig bortom den konventionella distinktionen mellan det rurala och urbana.

Varför är det så viktigt att vi förstår landsbygden som lokal, regional och global på en och samma gång? Och hur orienterar vi oss ifall vi väljer att förstå landsbygden utifrån det tyska begreppet Stadtland eller den engelska motsvarigheten Urban sprawl?

För att vidareutveckla dessa tankegångar bjuder vi in representanter från Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen och Basel, samt forskare inom landsbygdsplanering från Technische Universität (TU) Darmstadt och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp.

Föreläsning och samtal om ”Föränderliga landsbygder” med:
  • Martina Doehler- Behzadi. Chef för IBA Thüringen (D): "StadtLand- moving beyond the distinctions of rural and urban“  
  • Monica Linder Guarnaccia. Chef för IBA Basel (CH): "Metropolitan Basel- learning from the rural context“
  • Kerstin Schultz. Professor i landskapsplanering vid TU Darmstadt (D): "Changing the countryside“  
  • Anders Larsson. Lektor för landskapsplanering vid SLU Alnarp (S): "Urban sprawl – the price we pay“

Moderator:
Jan Rydén. Konstnär, forskare på Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm, samt konstnärlig ledare för gestaltning och forskning på Alsike Fastighetsbolag.
 
Plats och tid:
Samtalet kommer att hållas den 20/11 kl. 18:00 på Goethe-Institut Schweden,
Bryggargatan 12A, Stockholm/ Fri entré/Språk: Engelska

Prof. Dipl.-Ing. BDA Kerstin Schultz,  architect and ruralist, lives and works in Reichelsheim – a small country town in a rural area. Since 1998 she has been running her studio liquid Architekten together with Werner Schulz. Since 2008 she is teaching as a professor at the Technische Universitär Darmstadt.
Monica Linder-Guarnaccia is managing director of the Internationale Bauausstellung Basel. She has been studying journalism, communication and marketingmanagement and has worked in the field between managment and regional design.

Dr. Anders Larsson works as researcher and teacher at the Department of Landscape Architecture, Planning and Management at SLU Alnarp. His main field of interest is within comprehensive planning and planning processes, especially regarding the interconnectivity between rural and urban landscapes.

Dr. Marta Doehler-Behzadi is since 2014 Director of the IBA Thüringen and initiator of the national IBA network. After studying urban planning and subsequent doctoral studies, she worked at the Planning Office of the City of Leipzig before she headed the division of Baukultur (Building Culture) and protection of the Urban Architectural Heritage at the Federal Ministry of Construction.

Jan Rydén is Head of Design and Research at Alsike Fastighetsbolag AB, a municipal development company in Knivsta. Jan Rydén is also resercher at KTH Architecture, as well as guest teacher and lecturer there and at several Swedish art colleges. 

Tidigare Hinterlands+ har hållits på Umeå Arkitekturskolan och Skissernas museum i Lund. För mera information om dessa program besök oss på www.lablab.se. Hinterlands+ presenteras av LABLAB och Goethe-Institut Schweden.

LABLAB är research & design think tank med fokus på rumsliga, sociala och ekologiska förändringar i den nordiska och baltiska kontexten lablab.se.

IBA - Internationale Bauausstellung
IBA är engångsutställningar om arkitektur och stadsbyggnad och som Tyskland har fått internationellt beröm för. Särskild framgångsrika IBA-projekt är t.ex. Weißenhofsiedlung av IBA Stuttgart 1927, Hansaviertel av IBA Berlin 1957 eller Zeche Zollverein av IBA Emscher Park 1999.

IBA har utvecklats från renodlade arkitekturutställningar till byggkulturutställningar där förutom den estetiska och teknologiska aspekten även ett tilltagande sociala, ekonomiska och ekologiska perspektivet samt process – och participationskvalitén spelar allt större roll. På så sätt blev IBAs teman mera komplex och den rumsliga expanderingen bredare. Samtidigt började även andra länder och kommuner använda formatet IBA.

IBA Basel
Den tre-nationella stadsregionens vardag bestämmer IBAs projekt och aktiviteter. Enligt mottot „Au-delà des frontières, ensemble – att växa tillsammans över gränser“ vill IBA Basel 2020 konkretisera det gemensamma ansvaret för tätorten genom olika projekt, byggen, infrastruktur och landskapsrum, och samtidigt leverera incitament för en gränsöverskridande samarbetskultur.
Hier mehr dazu:
 
IBA Thüringen
„Stadtland“ är temat för IBA Thüringen som beskriver fristatens småskaliga bosättningskultur. Fram till år 2030 utvecklas resursmedvetna och samhällsorienterade projekt inom och för Thüringen. Landets tomrum aktiveras och nybyggnationer realiseras. Målet är att kunna betrakta Thüringen som framgångsrik och experimentell framtidslaboratorium.
 

Tillbaka