AW AW: Astrid Seeberger

En gång per månad bjuder vi på kulturell afterwork i Goethe-institutets bibliotek.

Hur gestaltar man det ohyggliga som har skett under 1900-talet: förföljelsen och förintelsen av judarna? Om man inte tillhör de drabbade själv, kan man endast berätta om det tangentiellt, sade W.G. Sebald, en av världslitteraturens stora författare. Och det gjorde han på ett mästerligt sätt, med ett språk som den amerikanska författaren och litteraturkritikern Susan Sontag beskrev som ”ett under, utsökt, förtätat, genomträngt av tinglighet”. Som i  Die Ausgewanderten som kvällens AW kommer att handla om, en samling berättelser om människor som bortdrivna från sina hem försöker handskas med sitt liv i exil, ett ämne som tillhör samtidens centrala problem.

Astrid Seeberger © Sofia Runarsdotter Astrid Seeberger som är född och uppvuxen i Sydtyskland kom till Sverige som sjuttonåring, ensam, utan sin familj. Efter sin examen i teater- och filmvetenskap och filosofi studerade hon medicin. Idag är hon överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och docent vid Karolinska Institutet. Dessutom är hon författare. 2017 kom hennes autofiktiva roman Goodbye, Bukarest som är en fristående fortsättning av Nästa år i Berlin.
 

Tillbaka