Вчимося навчати німецької

dll © Goethe-Institut

Вчимося навчати німецької

У зв’язку зі зміною вимог до кваліфікації вчителів і викладачів німецької мови в усьому світі Goethe-Institut розробив програму DLL - Вчимося навчати німецької, яка  ґрунтується на сучасних досягненнях дидактики та методики викладання німецької мови та має на меті підвищення кваліфікації вчителів і викладачів німецької мови як іноземної.

DLL – програма Goethe-Institut, спрямована на підвищення кваліфікації вчителів та викладачів німецької мови. Вона базується на сучасних досягненнях у галузі німецької мови як іноземної та інтегрує іноваційний підхід до підвищення кваліфікації – дослідження через діяльність. DLL враховує вимоги до програм з підвищення квалификації вчителів та відповідає міжнародним стандартам якості у зазначеній галузі.
Цільовою аудиторією є вчителі німецької мови середніх та викладачі вищих навчальних закладів з вищою освітою, досвідом викладання та знаннями німецької мови, починаючи з рівня В2 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Ви отримаєте можливість актуалізувати знання у галузі викладання та навчання іноземної мови, які були набуті Вами у ВУЗі, та розвинути практичну методичну компетенцію.
На вибір, в залежності від Ваших професійних потреб, пропонуються дві моделі:
  • додаткова кваліфікація з отриманням сертифікату про вищу освіту міжнародного зразка;
  • підвищення кваліфікації зі свідоцтвом про участь від Goethe-Institut.

програма додаткової кваліфікації

1,5-річна програма додаткової кваліфікації, яка відбувається у співпраці з університетом ім. Фрідріха Шиллера у м. Єна та, за умови успішного проходження певних модулей, передбачає видачу Сертифікату про вищу освіту. Програма охоплює 6 модулів загальним обсягом 840 ак.год., опрацювання яких відбувається у формі очних семінарів та самостійної роботи онлайн на навчальній платформі Goethe-Institut. За окремі модулі нараховуються кредити за ЄКТС (Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою роботи студентів бакалавріату та магістратури). Загалом 28 кредитів.

Ця модель адресована передусім вчителям та викладачам німецької мови, які прагнуть отримати міжнародну визнану кваліфікацію.

Курси підвищення кваліфікації

3-місячні курси підвищення кваліфікації DLL в Online-форматі. Ви працюєте над однією з актуальних тем у галузі викладання німецької мови, яку Ви самі обираєте, у групі на навчальній платформі Goethe-Institut, та отримуєте Підтвердження участі Goethe-Institut за умови успішного завершення курсу (80 ак. год.).

Ця модель підійде насамперед вчителям та викладачам німецької мови, які зацікавлені в короткостроковому підвищенні кваліфікації та не можуть відвідувати очні семінари через географічну віддаленість.

Якщо Вас зацікавила ця модель, звертайтесь до Goethe-Institut в Україні. Будемо раді відповісти на Ваші питання.
DLL пропонує завдання з систематичного спостереження та аналізу навчальної діяльності на основі відеозаписів практичних занять з іноземної мови у різноманітних країнах трьох континентів. Відеоматеріали слугують основою для розуміння заняття та вдосконалення власних професійних компетенцій шляхом критичного аналізу педагогічних та дидактичних концепцій. Кожну тему завершує проект практичного дослідження, під час проведення якого учасник аналізує заняття у визначеному індивідуально аспекті.
Програма DLL пропонує на вибір шість базових тем підвищення кваліфікації: 

Модуль 1: Навчальна компетенція та організація заняття
Модуль 2: Як вивчати німецьку мову?
Модуль 3: Німецька як іноземна мова 
Модуль 4: Завдання, вправи, інтеракція
Модуль 5: Навчальні матеріали та мультимедійні засоби 
Модуль 6: Навчальна програма та планування заняття

Тематика DLL зі спеціальності «Викладання німецької як іноземної» буде розширена, що у майбутньому надасть Вам можливість цільового розширення та поглиблення знань і компетенцій:

Модуль 7: Перевірка, тестування, оцінювання
Модуль 8: Раннє вивчення німецької мови
Модуль 9: Змішане навчання німецької мови 
Модуль 10: Вивчати німецьку з підлітками
Кооперація з вищими навчальними закладами
Імплементація програми DLL планується у семи державних університетах України. Угоду про кооперацію укладено з такими університетами:
Маріупольський державний університет
Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Рівненський державний гуманітарний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Запорізький національний університет 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Обрані блоки серії «Вчимося навчати німецької» будуть інтегровані у навчальні програми підготовки майбутніх вчителів німецької мови. Метою співпраці є методично-дидактична модернізація освіти.
Онлайн-курси DLL
Goethe-Institut в Україні пропонує 12-тижневі онлайн-курси з підвищення кваліфікації вчителів і викладачів німецької мови як іноземної у супроводі кваліфікованого DLL-тренера. Кожну тему завершує планування та проведення проекту практичного дослідження. За умови успішного завершення курсу учасники отримують Підтвердження участі від Goethe-Institut.

З’явився інтерес до DLL?
Ви зацікавилися програмою DLL? Зв’яжіться з нами, якщо Ви хотіли би ввести програму DLL у Вашому університеті, на Вашій кафедрі. Ми із задоволенням прокунсультуємо Вас.

Інформаційні заходи DLL
Для ознайомлення з програмою DLL Goethe-Institut в Україні проводить (за запитом) Інформаційні заходи.

Актуальні онлайн-курси