Швидкий вхід:

Перейти прямо до змісту (Alt 1)Перейти прямо до навігації другого рівня (Alt 3)Перейти прямо до головної навігації (Alt 2)
Studenten

Навчання майбутніх вчителів за програмою DLL

 • Кооперація між вищими навчальними закладами та Goethe-Institut у галузі професійної підготовки майбутніх вчителів німецької мови
 • мережа університетів-партнерів у всьому світі
 • для практично-зорієнтованої підготовки вчителів німецької мови за програмою "Вчимося навчати німецької" під час навчання в університеті, Goethe-Institut в Україні пропонує кооперацію для вищих навчальних закладів, які готують майбутніх вчителів.

 • Участь у створенні єдиного (відкритого) освітнього простору. 
 • Підвищення конкурентноздатності ВУЗів на ринку освітніх послуг через пропозицію інноваційного освітнього продукту. 
 • Можливість застосування базових блоків DLL у різноманітних моделях навчання: очна форма навчання, навчання з веб-підтримкою, з комбінованим очним та он-лайн-навчанням і власне онлайн-навчання.
 • Підвищення якості навчання через застосування кадрового, наукового, методично-дидактичного і технічного потенціалу Goethe-Institut в Україні.
 • Програма DLL сприяє академічній мобільності учасників освітнього процесу.
 • Збільшення кількості учасників навчального процесу за рахунок онлайн-навчання та гнучкості освітнього процесу
 • Створення умов для зростання професійного рівня кваліфікації викладачів завдяки їх підготовці на курсах Goethe-Institut в Україні.
Для співпраці повинні бути виконані наступні умови:
 • Ваш університет готує майбутніх вчителів німецької мови;
 • Ви зацікавлені у стабільній та довгостроковій співпраці з Goethe-Institut в Україні;
 • Викладацький склад ВУЗу зацікавлений в актуалізації знань у галузі методики викладання іноземних мов та удосконалення професійних компетенцій, а також готовий пройти курс навчання та отримати сертифікат DLL-тьютора/ки;
 • Викладачі Вашого навчального закладу готові після завершення їх підготовки запроваджувати DLL-модулі у навчальні плани дисциплін.
16 державних закладів України імплементують обрані модулі програми DLL у свій навчальний план.
Угоди про кооперацію укладено з такими університетами:

Маріупольський державний університет
Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Рівненський державний гуманітарний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Запорізький національний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м.Київ)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький)
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Навчатись за програмою "Вчимося навчати німецької"

© Goethe-Institut


Архів

DLL-Barcamp 2021 Foto: Goethe-Institut

DLL-Barcamp 2021

 • У вас є тема, дотична до програми «Вчимося навчати німецької» (DLL), яку Ви хотіли б обговорити із колегами,
 • Ви хочете поділитися Вашими знаннями та вміннями з іншими,
 • В даній програмі Ви зіткнулись із невирішенною проблемою і хочете дізнатись думку інших з цього питання,
 • Ви маєте веселий та цікавий досвід або навки невдалі випадки під час реалізації програми і хотіли б поділитися цим досвідом?
Віртуальний Barcamp для університетів-партнерів програми «Вчимося навчати німецькою» відбудеться 12.11.2021 з 13:00 до 17:00. Станьте частиною цієї події!

Barcamp відбудеться на платформі Hopin. Для участі, будь ласка, зареєструйтесь на DLL-Barcamp і використовуйте браузери Google Chrome або Mozilla Firefox.

Програма DLL-Barcamp 2021

DLL-Wettbewerb Фото: ©Rawpixel.com/Fotolia

Kонкурс для майбутніх вчителів німецької мови "ТИ СТАНЕШ НАЙКРАЩИМ/ НАЙКРАЩОЮ!"

Ви вирішили стати вчителем/ вчителькою німецької мови і є справжнім фаном Вашої майбутньої професії? Ви навчаєтесь в університеті-партнері Goethe-Institut в Україні за програмою DLL? Ви бажаєте своїм прикладом надихнути інших студентів?
Беріть участь у нашому конкурсі і отримайте стипендію для навчання на двотижневому мовному курсі в Німеччині!

DLL-Infotag

Інформаційний захід: «Вчимося навчати німецької»: Освітня програма для майбутніх вчителів німецької

Вже сьогодні дев'ять університетів України готують майбутніх вчителів німецької мови за програмою DLL.
4-го листопада Ви маєте можливість дізнатися більше про програму DLL, отримати інформацію від наших університетів-партнерів, отримати відповіді на Ваші запитання та обговорити з нами можливості співпраці


Контакти

Тетяна Павлова

референт відділу «Педагогічна кооперація з німецької мови»
Goethe-Institut в Україні
tatiana.pavlova@goethe.de

Світлана Балашова

координація проектів педагогічної кооперації з німецької мови
Goethe-Institut в Україні
svitlana.balashova@goethe.de