Die Flagge der Europäischen Union ist zu sehen. © Goethe-Institut

Pregled

Evropska Unija (EU) predstavlja savez trenutno 27 zemalja članica (stanje sa januara 2020). Unutar EU postoje 24 službena jezika na kojima su napisani dokumenti i sačuvane informacije, dostupni EU. Politički sistem počiva na dva ugovora (to su „Ugovor o Evropskoj Uniji“ i „Ugovor o načinu rada Evropske Unije“). 5 je najbitnijih institucija koje upravljaju Evropskom Unijom: Evropsko vijeće, Vijeće Evropske Unije, Evropski parlament, Evropska komisija i Evropski sud.

Der Checkpoint Charly in Berlin zeigt die Geschichte Deutschlands. © Goethe-Institut

Historija

Njemačka se ubraja među 6 država koje su nakon drugog svjetskog rada, tačnije pedesetih godina prošlog vijeka, utemeljile današnju Evropsku Uniju. U početku je tu bila riječ, prije svega, o ekonomskom savezu koji je olakšavao trgovinu, pa stoga 19 EU zemalja od 2002. godine imaju i zajedničku valutu, euro. Danas je u prvom planu zajednička politika: od klimatskih promjena, preko zaštite čovjekove okoline i zdravstva, pa sve do vanjskih odnosa, sigurnosti, zakonodavstva i migracija.

Ciljevi i vrijednosti

U ciljeve Evropske Unije ubrajaju se unapređenje mira i dobrobiti svih njenih građanki i građana, kao i slobode, sigurnosti i vladavine prava bez unutrašnjih granica. Uključivanje, tolerantnost, vladavina prava, solidarnost i nediskriminacija-sve su to vrijednosti koje povezuju zemlje članice Evropske Unije. Od osnivanja EU nije bilo rata među njenim članicama.
 
Jednakopravnost je još jedna bitna vrijednost Evropske Unije koja znači da sve građanke i građani pred zakonom imaju ista prava. Ravnopravnost žena i muškaraca sastavni je dio svih političkih mjera i temelj evropske integracije, a važi u svim oblastima. Načelo da su sve osobe isto plaćene za isti rad utvrđeno je ugovorom još 1957. godine, ali u praksi još uvijek nije u potpunosti implementirano.

Auf einer Ampel zeigt das rote Licht ein gleichgeschlechtliches weibliches Paar und das grüne Licht ein gleichgeschlechtliches männlichs Paar. © Goethe-Institut

Odbor za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja EU 

Odbor za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja ima za cilj uputiti uposlenice i uposlenike Evropske Unije u njihova prava u okviru regulative o slobodnom kretanju radne snage. Pored ostalog, ovaj odbor im nudi neovisnu pravnu i /ili ostalu podršku kroz savjetovanje i upućivanje, te informiranje o njihovim pravima na slobodno kretanje.  Ove informacije su date na njemačkom, engleskom, poljskom, španskom, francuskom, rumunskom i bugarskom jeziku.

Linkovi na temu

Video International Sign

Imate dodatnih pitanja? Pišite nam koristeći kontaktni obrazac. Anonimno ćemo proslijediti Vaše pitanje službi za migraciju JMD.

zum Kontaktformular