Die Flagge der Europäischen Union ist zu sehen. © Goethe-Institut

Загальна інформація

Європейський союз (ЄС) – це об’єднання 27 європейських країн (станом на січень 2020 р.). В ньому нараховується 24 офіційні мови, на яких доступні всі документи та інформація ЄС. Політична система ЄС базується на двох угодах («Угода про Європейський союз» та «Угода про принципи діяльності Європейського союзу»). Основними керівними органами ЄС є 5 інституцій: Рада Європи, Рада ЄС, Європарламент, Єврокомісія та Судова палата ЄС.

Der Checkpoint Charly in Berlin zeigt die Geschichte Deutschlands. © Goethe-Institut

Історія

Німеччина – одна з шести держав, які після Другої світової війни, в п’ятдесятих роках минулого століття, заснували сьогоднішній ЄС. Спочатку йшлося перш за все про економічне об’єднання, яке б полегшило торгівлю. Тому з 2002 року в 19 країнах ЄС запроваджена спільна валюта, євро. Сьогодні на першому плані перебуває також спільна політика: починаючи від кліматичних змін, охорони довкілля, здоров’я, і закінчуючи зовнішніми зв’язками та безпекою, правосуддям та міграцією.

Цілі та цінності

До цілей ЄС належить захист миру і благо своїх громадян, а також свобода, безпека і верховенство права без внутрішніх кордонів.

Інклюзія, толерантність, верховенство права, солідарність, недискримінація – ось ті цінності, які об’єднують  країни ЄС. З часу утворення ЄС не було жодних війн між його державами-учасницями.

Ще однією цінністю ЄС є рівноправність. Всі громадяни рівні перед законом. Рівні права жінок та чоловіків є складником усіх політичних заходів ЄС і засадою європейської інтеграції. Рівноправність поширюється на всі сфери. Принцип однакової оплати за однакову працю був запроваджений ще  угодою 1957 р., але ще не повністю реалізований. 

Auf einer Ampel zeigt das rote Licht ein gleichgeschlechtliches weibliches Paar und das grüne Licht ein gleichgeschlechtliches männlichs Paar. © Goethe-Institut

Орган ЄС із забезпечення рівних прав

Цей орган має на меті захищати права працівників з ЄС, які їм гарантовані в Німеччині принципом свободи переміщення робочої сили. Він надає серед іншого незалежну правову та/або іншу підтримку, консультації, а також інформацію про право на переміщення робочої сили. Інформація надається німецькою, англійською, польською, іспанською, французькою, румунською та болгарською мовами.

 

Video International Sign

Further questions? Write us via the contact form. We will forward your questions anonymously to the advisors of the youth migration services.

Contact form