Die Flagge der Europäischen Union ist zu sehen. © Goethe-Institut

Të dhënat mbi BE-në

Bashkimi Evropian (BE) aktualisht përbëhet prej 27 shteteve anëtare (janar 2020). Ka 24 gjuhë zyrtare në të cilat të gjitha dokumentet dhe informatat e BE-së janë në dispozicion. Sistemi politik i BE bazohet në dy traktate ("Traktati mbi Bashkimin Evropian" dhe "Traktati mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian"). Mbi të gjitha, BE-ja menaxhohet nga pesë institucione: Këshilli Evropian, Këshilli i Bashkimit Evropian, Parlamenti Evropian, Komisioni Europian dhe Gjykata Evropiane e Drejtësisë.


Der Checkpoint Charly in Berlin zeigt die Geschichte Deutschlands. © Goethe-Institut

Historia

Gjermania është një nga gjashtë shtetet që themeloi BE-në e sotme pas Luftës së Dytë Botërore, në vitet 1950. Në fillim, ishte kryesisht një bashkim ekonomik që lehtësonte tregtinë. Që nga viti 2002, pra, ekziston një monedhë e përbashkët në 19 vende të BE-së, euro. Sot, politika e përbashkët është në plan të parë, duke filluar nga ndryshimet klimatike, nga mbrojtja e mjedisit dhe shëndetit, nga marrëdhëniet e jashtme dhe siguria, drejtësia dhe migrimi.

Qëllimet dhe vlerat

Objektivat e BE përfshijnë promovimin e paqes dhe mirëqenies së qytetarëve të saj, si dhe lirinë, sigurinë dhe sundimin e ligjit pa kufij të brendshëm. Përfshirja, toleranca, sundimi i ligjit, solidariteti dhe mosdiskriminimi janë vlerat që bashkojnë vendet anëtare të BE-së. Që nga themelimi i saj, nuk ka pasur luftë në shtetet anëtare të BE-së.

Barazia është një vlerë tjetër e BE-së. Të gjithë qytetarët janë të barabart para ligjit. Barazia midis grave dhe burrave është pjesë e të gjitha politikave të BE-së dhe baza e integrimit evropian. Ajo zbatohet për të gjitha fushat. Parimi i pagës së barabartë për punë të barabartë u kontraktua që në fillim të vitit 1957, por ende nuk është zbatuar plotësisht.

Auf einer Ampel zeigt das rote Licht ein gleichgeschlechtliches weibliches Paar und das grüne Licht ein gleichgeschlechtliches männlichs Paar. © Goethe-Institut

Trupi i barazisë së BE-së

Qëllimi i Trupit të Trajtimit të Barabartë është t’i mbështes punëtorët e BE-së në të drejtat që ata gëzojnë në kuadrin e lirisë së lëvizjes të punëtorëve në Gjermani. Midis tjerash, siguron ndihmë të pavarur ligjore dhe / ose të tjera nëpërmjet këshillimeve dhe këshillimeve referuese, si dhe informacione mbi të drejtën e lëvizjes së lirë të punëtorëve. Informacioni është në dispozicion në gjermanisht, anglisht, polonisht, spanjisht, frëngjisht, rumunisht dhe bullgarisht.

Linke mbi temën


 

Video International Sign

Keni ndonjë pyetje të mëtejshme? Atëherë na shkruani duke përdorur formularin e kontaktit. Ne do t'ua përcjellim pyetjen tuaj në mënyrë anonime këshilltarëve të shërbimeve të migrimit për të rinjtë.

zum Kontaktformular