Die Flagge der Europäischen Union ist zu sehen. © Goethe-Institut

Özet

Avrupa Birliği (AB)(EU) Temmuz 2020 itibariyle 27 üye ülkeden oluşan bir birliktir. AB’yle ilgili bütün belge ve bilgilere 24 farklı resmi dilde ulaşabilirsiniz. Siyasi sistemi iki kurucu anlaşmaya (Avrupa Birliği Antlaşması (Vertrag über die Europäische Union) ile Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union)) dayanan AB, belli başlı beş idari kurum tarafından idare edilir: Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi (Der Europäische Rat), AB Bakanlar Konseyi (der Rat der Europäischen Union), Avrupa Parlamentosu (das Europäische Parlament, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Adalet Mahkemesi (die Europäische Kommission und der EU-Gerichtshof).

Der Checkpoint Charly in Berlin zeigt die Geschichte Deutschlands. © Goethe-Institut

Tarih

Almanya İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 50’li yıllarda bugünkü AB’yi kuran altı ülkeden biridir. Başlangıçta ticareti kolaylaştırıcı ekonomik bir birlik olan AB’de bu nedenle 2002’den bu yana 19 ülkede ortak para birimi Avro kullanılmaktadır. Günümüzde iklim değişikliğinden çevre korumaya, sağlıktan dış ilişkiler, güvenlik, yargı ve göçe, AB’nin ortak politikaları ön plandadır.

Hedefler ve değerler

AB’nin hedefleri arasında, barışın desteklenmesi, yurttaşlarının refahı ve AB sınırları içinde özgürlük, güvenlik ve hukuk devleti ilkesi yer almaktadır. Katılım, hoşgörü, hukuk devleti ilkesi, dayanışma ve ayrımcılık karşıtlığı AB ülkelerini birbirleriyle bağlayan değerlerdir. AB kurulduğundan beri üye ülkeler arasında savaş yaşanmamıştır.
 
AB’ye özgü bir başka değer de eşitliktir. Burada söz konusu olan bütün yurttaşların yasa karşısında aynı haklara sahip olmasıdır. Kadın ile erkek arasındaki eşitlik AB bünyesindeki bütün siyasi düzenlemelerin ve Avrupa entegrasyonunun temelini oluşturur. Eşit işe eşit ücret ilkesi 1957’de sözleşmelerle güvence altına alınmış, ancak bütünüyle hayata geçirilememiştir.


Auf einer Ampel zeigt das rote Licht ein gleichgeschlechtliches weibliches Paar und das grüne Licht ein gleichgeschlechtliches männlichs Paar. © Goethe-Institut

AB Eşit Muamele Dairesi

Eşit Muamele Dairesinin (Gleichbehandlungsstelle) amacı, Almanya’daki işçilerin serbest dolaşımdan doğan haklarını AB ülkelerindeki işçiler için de desteklemektir. Eşit Muamele Dairesinin sunduğu hizmetler arasında bağımsız hukuki destek ve/veya danışmanlık ve bilgilendirmenin yanı sıra  işçilerin serbest dolaşım hakkı konusunda bilgiler de yer almaktadır. Bu bilgiler Almanca, İngilizce, Lehçe, İspanyolca Fransızca, Rumence ve Bulgarca dillerinde mevcuttur.
 
 

Video International Sign

Başka sorunuz mu var?  O zaman bize iletişim formu (Kontaktformular) üzerinden yazınız. Sorularınızı anonim Göçmen Gençlik Hizmetleri (Jugendmigrationdienste) danışmanlarına iletilecektir.

zum Kontaktformular