Archipelago - Digitalna umjetnost i istraživački projekat - Goethe-Institut Bosna i Hercegovina

Brzi pristup:

Idi direktno na sadržaj (Alt 1) Idi direktno na glavnu navigaciju (Alt 2)
Das Kriegsarchiv des Friedenszentrums in Mostar© Armina Pilav

Digitalna umjetnost i istraživački projekat
Archipelago

ARHIPELAGO je arhivska platforma za javni prostor u postjugoslovenskom kontekstu, koja okuplja zbirke ratnih dokumenata. Trideset godina nakon ratova koji su doveli do raspada Jugoslavije, mnoge posvećene arhivske inicijative zajedno nude važan multiperspektivni pogled na nedavnu istoriju regiona. Ali oni se rijetko okupljaju i često se bore sa invaliditetom u svom lokalnom kontekstu.


VIŠE O PROJEKTU


PROJEKTNI PARTNERI

Archipelago Partner Logos©

GALERIJA SLIKA

  • Eksplodirajući ostaci na obalama rijeke Neretve © Armina Pilav
  • Kraj video trake - film koji još uvek prikazuje telo u ratu u nesenzacionalnoj slikovnoj formi © Armina Pilav
  • Ratna arhiva Centra za mir u Mostaru © Armina Pilav
  • Ribe i meci na koritu Neretve, tekuća i prelazna arhiva rata © Damir Ugljen
  • snimak Nedima Alikadića snimljen iz njegovog stana u Sarajevu, Grbavica, 2. maja 1992. godine © Clarissa Thieme u saradnji sa Bibliotekom Hamdija Kreševljaković Video Arhiv Sarajevo i Nedim Alikadić
  • Praćenje pokreta arhivskog materijala Video 8 Nedima Alikadića, deo instalacije ZAR IH NE VIDIŠ? – REPEAT. 2019 © Clarissa Thieme u saradnji sa Bibliotekom Hamdija Kreševljaković Video Arhiv Sarajevo i Nedim Alikadić
  • Video snimak Nedima Alikadića snimljen iz njegovog stana u Sarajevu, Grbavica, 2. maj 1992. godine © Clarissa Thieme u saradnji sa Bibliotekom Hamdija Kreševljaković Video Arhiv Sarajevo i Nedim Alikadić
  • izvođač Grace Sungeun Kim prevodi arhivske snimke iz Video arhiva. © Clarissa Thieme u saradnji sa Bibliotekom Hamdija Kreševljaković Video Arhiv Sarajevo

POKROVITELJI


 

Archipelago Forderer Logos© Goethe-Institut
Vrh