Utvrđivanje opterećenja

Commons - utvrđivanje opterećenja © © Pavle Banović Commons - utvrđivanje opterećenja © Pavle Banović
Upoznavanje članova grupe odvijalo se kroz „Konfesije” koje su delom bile inspirisane pedagoškom praksom umetnika Klausa Rinkea tokom 1988. godine, dokumentovanoj u knjizi/katalogu pod naslovom “Saldo”, povodom izložbe održane u Kunstpalastu u Diseldorfu 1997. godine. Uprkos ograničavajućim okolnostima izazvanim pandemijom novog koronavirusa, grupa je metodom unakrsnog ispitivanja stekla uvid u različite stavove i ubeđenja (lično/umetničko/političko), iskustva i ideje svakog od učesnika projekta. Ispitivanje svakog člana grupe nije bilo vremenski ograničeno, te ni brojem pitanja, a neka su se ticala najranijih sećanja iz detinjstva, važnih trenutaka u formativnom razvoju/obrazovanju, seksualnog, političkog opredeljenja, itd.