Naš koncept učenja
usmeren ka cilju, sa jasnom strukturom, raznovrstan

Naš koncept učenja © Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias Naš koncept učenja Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias
Nastava u Goethe-Institutu nije samo učenje jezika već i upoznavanje kulture. Kroz razgovor sa Vama i klasifikacioni test utvrdićemo kakvo predznanje imate. Zajedno ćemo izabrati odgovarajući kurs za Vas. Saznajte više o nastavi nemačkog jezika u Goethe-Institutu.

Naša nastava

 • uzima u obzir najnovija saznanja iz oblasti učenja i podučavanja.
 • je raznolika i komunikativna. Govor, slušanje, čitanje i pisanje uvežbavaju se u realnim situacijama i kroz autentične tekstove.
 • je aktuelna i interkulturno orijentisana. Teme vezane za kulturu i društvo, (internet) projekti i istraživački zadaci pružaju višestruke mogućnosti za susret sa kulturom na nemačkom jeziku.
 • Nastavni jezik je od prvog časa nemački.
 • Naša platforma za učenje nudi inovativne i fleksibilne ponude za učenje.

Naš sistem kurseva

Naši nastavnici i nastavnice

 • obrazovani su specijalno za nastavu nemačkog kao stranog jezika. Osnov za to je program stručnog usavršavanja DLL – Deutsch Lehren Lernen, koji su razvili stručnjaci Goethe-Instituta zajedno sa naučnim radnicima.
 • govore nemački kao maternji jezik ili odlično vladaju nemačkim jezikom.
 • imaju iskustva u radu sa osobama iz raznih zemalja i kulturnih krugova.
 • redovno se usavršavaju kod nas i tako su uvek u toku sa najnovijim saznanjima u predavanju nemačkog kao stranog jezika.
 • redovno Vas informišu o Vašem uspehu u učenju i savetuju Vas kako da najbolje učite dalje.

Naši ispiti

 • Naši ispiti su međunarodno priznati i mnogi poslodavci i obrazovne institucije smatraju ih dokazom kvalifikovanosti.
 • Svi ispiti za odrasle polaznike Goethe-Instituta provereni su od strane Association of Language Testers in Europe (ALTE) i odlikovani pečatom kvaliteta Q-Mark.

Naši bonus poeni

 • Doživite čitavu raznolikost Nemačke. Pohađajući kurs nemačkog jezika u Goethe-Institutu dobijate pristup našim bibliotekama i medijatekama i možete učestvovati na brojnim kulturnim manifestacijama.
 • Koristite našu besplatnu ponudu za vežbanje i komunikaciju Nemački za tebe. U zajednici koju čine učenici nemačkog jezika imate pristup bogatim, interaktivnim materijalima za učenje i vežbanje i možete da komunicirate sa ostalim članovima.
Zadovoljstvo naših klijenata jedan je od najvažnijih ciljeva našeg posla. Iz tog razloga sprovodimo širom sveta jedinstveni postupak menadžmenta kvaliteta. On garantuje da se kursevi jezika i ispiti u svim Institutima širom sveta sprovode prema jedinstvenim standardima.