Lõpp.Uus

Loodus, kultuurid, ühiskond – muutumine kujundab neid kõiki. Miski lõpeb, midagi uut saab alguse. Paigalseis on praktiliselt välistatud. Tuttavad mõisted, väärtused, tavad ja ootused pannakse kahtluse alla ja võivad jääda tagaplaanile. Sõda, ühiskondlikud murrangud, üleilmastumine, tehnoloogilised arengud, kliimamuutus ja ränne tekitavad keerukaid probleeme ja panevad meid proovile nii üksikisikute kui ka ühiskonnana.

Muutused ise pole tingimata ei positiivsed ega negatiivsed. Hinnang antakse individuaalselt ja see sõltub isikliku puudutatuse määrast, enda vaatenurgast ja kindlasti ka sellest, kas muutuse kujundamises on võimalik vabalt ja aktiivselt osaleda või on muutuste pärisosaks sund ja vabaduse puudumine.

Üritustel ja artiklites käsitleme muutusi, üleskutseid muutustele, sügavaid ühiskondlikke murranguid ja isiklikke kogemusi muutustega toimetulekust.


Vergangene Veranstaltungen

Top