World Wild Wald

Dossier „World Wild Wald“ © Goethe-Institut Estland

Inimestel nii Saksamaal kui ka Eestis on metsaga väga eriline suhe: metsal on sümboolne, spirituaalne, muinasjutuline aura ja seda kujutatakse ka väljaspool romantilist luulet, kunsti ja muusikat. Seente ja marjade korjamisel on kindel koht eestlaste kalendris. Mets on ka kultuskoht ning paljude saagade ja müütide peategelane. Ajalooliselt on metsal olnud oluline roll Eesti vastupanuliikumises, kui 1940-1953 võitlesid metsavennad nõukogude okupatsiooni vastu.
 
Mets oli ja on otsustava tähtsusega indikaator keskkonna- ja jätkusuutlikkuse uuringutes. „Metsade suremine“ oli 80. ja 90. aastate keskne keskkonnateema nii Saksamaal kui ka ülejäänud. Praeguses kliimadiskussioonis on esiplaanil metsa roll süsiniku talletajana. 62 miljonit tonni CO2 neelab Saksamaa mets aastas. Teisalt hävitasid põuaperioodid aastatel 2018-19 ainuüksi Saksamaal 250 000 hektarit (Saarimaa liidumaa suurus) metsa. See ei mõjuta mitte üksnes metsa mõju kliimakaitsele, vaid ka majanduslikku külge. Saksamaal töötab metsanduses ca. 1 miljon inimest, aastakäive on 180 miljardit. Viimastel aastatel on Eestist kujunenud Euroopa üks suurimaid pelletieksportijaid. Samal ajal on Eestis metsaga kaetud veidi alla 50% territooriumist, ca. 23% on looduskaitse all. Metsast rääkides jõutakse kohe ülimalt aktuaalse ressursside säästmise ja kasutamise pingeväljani.
 
Projekti WORLD WILD WALD peategelaseks on mets koos kogu oma mitmekesisuses. Mets tutvustab end kultuuri inspiratsiooniallikana, aga ka keeruka ökoloogilise süsteemina. Erinevatel üritustel, tekstides ja formaatides on mets alati kunsti, teadust, muusikat, videot ja kirjandust, digitaalset ja looduslikku maailma ühendavaks elemendiks. Eesmärk on avastada metsa täiesti uue nurga alt.

. Foto: Taavi Varm

360° video
Mõõtejaam metsas

Intervjuu helikunstniku Marcus Maederi ja ökofüsioloogi Roman Zweifeliga kunstilis-teaduslikust vaatluskeskusest „Silva“.

Top