Saksan ryhmäkurssit verkossa


Haluaisit oppia saksaa ryhmässä, muttet pääse paikan päälle Goethe-Institutiin? Olet usein työmatkoilla ja haluaisit opiskella mieluiten kelloon katsomatta milloin missäkin? Goethe-Institutilla on ratkaisu juuri tällaiseen tarpeeseen! Goethe-Institutin SAKSAA VERKOSSA ryhmäkurssilla voit sovittaa saksan opiskelun joustavasti aikatauluusi ja opiskella paikasta riippumatta. Et kuitenkaan opiskele yksin vaan 6-16 henkilön pienryhmässä. Sinut ohjataan vieraan kielen pariin arkisten tilanteiden avulla ja pääset harjoittelemaan saksan kieltä vaihtelevin tavoin.
Vähimmäisikä: 18 v.

DEUTSCH ONLINE ryhmäkurssi järjestetään taitotasoilla A1–B2. Tämän kurssimallin avulla saavutat omat oppimistavoitteesi lyhyessä ajassa:
 1. Kaksi tutoria toimii ohjaajanasi koko kurssin ajan antaen sinulle säännöllisesti palautetta ja henkilökohtaisia opiskeluvinkkejä. Goethe-Institutin tutorit ovat pätevöityneitä opettajia ja he vastaavat kysymyksiisi verkkoalustan foorumilla
 2. Työskentelet vuorovaikutteisen opetusohjelman avulla. Harjoittelet saksan kielen lukemista, kirjoittamista, puhumista ja kuulemista ammattilaisten suunnittelemien harjoitusohjelmien ja huippumodernin oppimismetodiikan avulla. Teet monipuolisia ryhmätöitä yhdessä kurssisi muiden opiskelijoiden kanssa Goethe-Institutin verkkoalustalla.
 3. Keskustelet tutoreidesi kanssa, pääset vaihtamaan ajatuksia ryhmäsi muiden osallistujien kanssa ja harjoittelemaan puhumista ja suullista ilmaisua jopa 8 verkkotapaamisessa.
 4. Sinulla on mahdollisuus opiskella tehokkaasti kurssilla maksimissaan neljä kuukautta. Sitten oletkin valmentautunut jo mitä parhaiten suorittamaan ehkä kansainvälisesti tunnustetun tutkinnon, Goethe-Zertifikatin.
 5. Oppimisryhmän kansainvälisyys rikastuttaa kurssia kulttuurien välisellä vuorovaikutuksellaan ja muodostaa sen monipuoliseksi oppimiselämykseksi.
Goethe-Institutin asiakkaana voit käyttää maksutta Goethe-Institutin e-kirjastoa (Onleihe). Tämän lisäksi vapaassa käytössäsi on vielä muita Goethe-Institutin palveluita esim. yhteisöalusta Deutsch-für-Dich, jossa pääset harjoittelemaan saksan kieltä kaikkialta maailmasta tulevien Goethe-opiskelijoiden kanssa sekä käyttämään lukuisia sovelluksia ja pelejä.

SAKSAA VERKOSSA ryhmäkurssi järjestetään seuraavilla taitotasoilla:
A1 (koko taso) tai vaihtoehtoisesti osakurssit A1.1, A1.2
A2 (koko taso), B1.1, B1.2, B2.1, B2.2

Kurssin päätyttyä saat Goethe-Institutin osallistumistodistuksen.
Tekniset vaatimukset
 • Mac, iPad, Tablet, PC tai Laptop
 • Kuulokkeet ja mikrofoni
 • Vakaa verkkoyhteys, WLAN in riittävä kaistanleveys, ennen kaikkea virtuaalitapaamisia varten
Testaa tästä, onko verkkoyhteytesi tarpeeksi nopea:
Verkkoyhteyden
nopeustesti Deutsch online kurssia varten

Kielitaitovaatimukset

Osallistuminen A1 ja A1.1 kurssille ei edellytä aiempaa saksan kielen taitoa. Taitotasosi testataan, kun olet kiinnostunut ylemmän tason kurssista, muttet ole suorittanut vielä tai olet suorittanut Goethe-Institutin kurssin yli vuosi sitten.

Tasotesti verkossa
Tasotestin voit tehdä henkilökohtaisen salasanan turvin verkossa. Pyydä tasotesti  osoitteesta onlinecourses@dublin.goethe.org. Saat henkilökohtaisen koodin verkkotestiä varten kirjoittamalla tähän sähköpostiosoitteesi ja halutessasi myös nimesi. Tietoja käytetään vain kerran salasanan lähettämistä varten, jonka jälkeen ne hävitetään.
Saat sähköpostitse salasanan sekä linkin verkkotestiin. Voit käyttää salasanaa vain kerran. Goethe-Institut saa testin vastaukset automaattisesti arviointia varten. Kurssitoimisto ottaa sinuun pian yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse ja sopii mahdollisesti kanssasi ajan suullisen saksantaitosi testaamista varten. Suullinen testaus tapahtuu puhelimitse. Saat kurssitoimistosta sitten sähköpostitse tiedon tasotestin tuloksesta.

Työmäärä

16 viikkoisen kurssin vaatima työmäärä vastaa noin 100 tuntia, so. noin 6-7 tuntia viikossa. 8 viikkoisen kurssin työmäärää puoliintuu noin 50 tuntiin.

Kurssilaiset voivat päättää vapaasti ajankäytöstään lukuun ottamatta 16-viikkoisen kurssin 8 virtuaalitapaamista tai 8-viikkoisen kurssin 4 virtuaalitapaamista, jotka järjestetään kiinteinä aikoina. Tietty itsekuri ja suhteellisen säännöllinen työskentely ovat kuitenkin tärkeitä, jotta: tehtävät saadaan suoritettua menestyksekkäästi, hyödytään foorumin kysymyksistä/vastauksista, ehditään mahdollisesti vielä parantaa sisältöjä sekä valmistella virtuaalitapaamisia aktiivisesti ja vaatimusten mukaisesti.

Kurssin rakenne

Kurssi yhdistää erilaisia opetusmuotoja:
 1. Itsenäinen työskentely opetusohjelman avulla (virtuaalioppikirja); käsittää kyseessä olevan taitotason opetussisällöt, antaa välitöntä palautetta.
  Eriaikaiset ryhmätyöt Goethe-Institutin verkkoalustalla; tehtävät syventävät tiettyjä maan tuntemukseen liittyviä aiheita, kurssilaiset suorittavat tehtävät ryhmissä, heidän ei kuitenkaan tarvitse olla samanaikaisesti verkossa.
 2. Tutorit seuraavat työskentelyä opetusohjelmassa ja antavat opetusohjelman lisäksi säännöllistä palautetta kurssilaisille sekä voivat laittaa verkkoon lisää tehtävämateriaalia.
  Lähetettävät tehtävät: jokaviikkoisena tehtävänä on laatia itsenäisesti lyhyt teksti, jonka tutori korjaa. Näin opitaan alusta alkaen laatimaan sähköpostiviestejä tai muita lyhyitä kirjallisia viestejä. Ehdotetut aiheet pohjautuvat opetusohjelman ja virtuaalitapaamisten aiheisiin. Tutorin korjaamat tekstit ovat neuvoineen ja selityksineen henkilökohtaista palautetta oppimisen edistymisestä.
 3. Samanaikaiset virtuaalitapaamiset Adobessa, joiden aikana syvennetään erilaisten tehtävien sisältöjä. Tapaamiset ovat ihanteellinen tilaisuus käyttää kieltä suullisesti ensimmäisestä viikosta alkaen kurssilaisten ja tutorien välisessä yhteydenpidossa. Kurssilaisten samanaikaista läsnäoloa vaativia tapaamisia on 8 (16-viikon kurssi) tai 4 (8-viikon kurssi), tapaamisajat sovitaan kurssin alkaessa yhdessä tutoreiden kanssa. ”Nollaviikolle” on suunniteltu esittelytapahtuma, joka antaa kaiken välttämättömän kurssia koskevan tiedon ja tutustuttaa oppimisohjelmaan ja verkkoalustaan. Seuraavissa tapaamisissa harjoitellaan suullista ilmaisua lyhyissä vuoropuheluissa, tarkastellaan tärkeimpiä kielioppirakenteita ja käsitellään maan tuntemukseen liittyviä aiheita.
Osallistujat saavat osallistumistodistuksen, kun he ovat suorittaneet 70 % oppimisohjelman sisällöstä, osallistuneet 75 %: iin virtuaalitapaamisista ja suorittaneet verkkoalustan kirjalliset tehtävät.

Kursseille osallistujat voivat halutessaan ilmoittautua Goethe-Zertifikat tutkintoon. Tutkinto on maksullinen eikä sisälly SAKSAA VERKOSSA ryhmäkurssin ohjelmaan.

Tule mukaan jo seuraavalle kurssille

  Taso A1
Kurssi alkaa 29.05.2017
Kurssi päättyy (kurssin kesto) 17.09.2017 (16 viikkoa)
Ilmoittautuminen päättyy 29.05.2017
Virtuaalitapaamiset 8 virtuaalitapaamista; ajat sovitaan osallistujien kanssa kurssin alkaessa
Ilmoittautuminen Ilmoittaudu verkossa

Paypal-painike
(You will be redirected to Paypal.)
Hinta € 700
   
  TASO A1.1
Kurssi alkaa 29.05.2017
Kurssi päättyy (kurssin kesto) 23.07.2017 (8 viikkoa )
Ilmoittautuminen päättyy 29.05.2017
Virtuaalitapaamiset 4 virtuaalitapaamista; ajat sovitaan osallistujien kanssa kurssin alkaessa
Ilmoittautuminen Ilmoittaudu verkossa

Paypal-painike
(You will be redirected to Paypal.)
Hinta € 380
   
  TASO A1.2
Kurssi alkaa 29.05.2017
Kurssi päättyy (kurssin kesto) 23.07.2017 (8 viikkoa )
Ilmoittautuminen päättyy 29.05.2017
Virtuaalitapaamiset 4 virtuaalitapaamista; ajat sovitaan osallistujien kanssa kurssin alkaessa
Ilmoittautuminen Tasotesti

Ilmoittaudu verkossa

Paypal-painike
(You will be redirected to Paypal.)
Hinta € 380
   
  TASO A2, B1.1,
B1.2, B2.1, B2.2
Kurssi alkaa 29.05.2017
Kurssi päättyy (kurssin kesto) 17.09.2017 (16 viikkoa )
Ilmoittautuminen päättyy 29.05.2017
Virtuaalitapaamiset 8 virtuaalitapaamista; ajat sovitaan osallistujien kanssa kurssin alkaessa
Ilmoittautuminen Tasotesti

Ilmoittaudu verkossa
 
Choose Level 
Hinta € 700