Saksan ryhmäkurssit verkossa

 • Online Group Courses © Goethe-Institut London | Sinah Grotefels, Heike Sinn
 • Online Group Courses - Testimonial © Goethe-Institut London
 • Online Group Courses © Goethe-Institut London | Sinah Grotefels, Heike Sinn
 • Online Group Courses - Testimonial © Goethe-Institut London
 • Online Group Courses © Goethe-Institut London, Photograph: Sinah Grotefels / Fiona Hart
 • Online Group Courses - Testimonial © Goethe-Institut London | Sinah Grotefels, Heike Sinn

OPI SAKSAA VERKOSSA - silloin, kun haluat, siellä missä haluat ja aina yhdessä muiden kanssa!
Goethe-Institutin DEUTSCH ONLINE -ryhmäkurssilla voit opiskella oman aikataulusi mukaan siellä, missä haluat. Et kuitenkaan opiskele yksin vaan 6-16 henkilön pienryhmässä. Pääset vieraan kielen pariin arkisten tilanteiden avulla ja saat harjoitella saksan kieltä monella eri tavalla.
Vähimmäisikä: 18 vuotta
 

DEUTSCH ONLINE -ryhmäkurssi järjestetään taitotasoilla A1–B2. Tämän kurssimallin avulla saavutat omat oppimistavoitteesi lyhyessä ajassa:
 1. Kaksi tuutoria toimii ohjaa opiskeluasi koko kurssin ajan antaen sinulle säännöllisesti palautetta ja henkilökohtaisia opiskeluvinkkejä. Goethe-Institutin tuutorit ovat pätevöityneitä saksanopettajia ja vastaavat kysymyksiisi verkkoalustan foorumilla
 2. Työskentelet vuorovaikutteisen opetusohjelman avulla. Harjoittelet saksan lukemista, kirjoittamista, puhumista ja kuuntelemista ammattilaisten suunnittelemien harjoitusohjelmien ja huippumodernin oppimismetodiikan avulla. Teet monipuolisia ryhmätöitä Goethe-Institutin verkkoalustalla yhdessä kurssin muiden opiskelijoiden kanssa .
 3. Keskustelet tuutoreidesi kanssa. Pääset vaihtamaan ajatuksia ryhmän muiden osallistujien kanssa ja harjoittelemaan puhumista ja suullista ilmaisua jopa 8 verkkotapaamisessa.
 4. Sinulla on mahdollisuus opiskella tehokkaasti kurssilla, joka kestää korkeintaan neljä kuukautta. Sen jälkeen olet mitä parhaiten valmentautunut suorittaaksesi kansainvälisesti tunnustetun tutkinnon, Goethe-Zertifikatin.
 5. Ryhmän kansainvälisyys ja kulttuurien vuorovaikutus rikastuttavat kurssia ja tekevät siitä  monipuolisen oppimiselämyksen.
Goethe-Institutin asiakkaana voit käyttää maksutta Goethe-Institutin e-kirjastoa (Onleihe). Tämän lisäksi saat käyttää vapaasti myös muita Goethe-Institutin palveluita esim. yhteisöalustaa Deutsch-für-Dich, jossa pääset harjoittelemaan saksaa eri puolilta maailmaa tulevien opiskelijoiden kanssa sekä käyttämään lukuisia sovelluksia ja pelejä.

SAKSAA VERKOSSA ryhmäkurssi järjestetään seuraavilla taitotasoilla:
A1 (koko taso) tai vaihtoehtoisesti osakurssit A1.1, A1.2
A2 (koko taso), B1.1, B1.2, B2.1, B2.2

Kurssin päätyttyä saat Goethe-Institutin osallistumistodistuksen.
Tekniset vaatimukset
 • Mac, iPad, Tablet, PC tai Laptop
 • Kuulokkeet ja mikrofoni
 • Vakaa verkkoyhteys, WLANin riittävä kaistanleveys, ennen kaikkea virtuaalitapaamisia varten
Testaa tästä, onko verkkoyhteytesi tarpeeksi nopea:
Verkkoyhteyden nopeustesti Deutsch online kurssia varten

Kielitaitovaatimukset

Osallistuminen A1 ja A1.1 kurssille ei edellytä aiempaa saksantaitoa. Taitotasosi testataan, kun olet kiinnostunut Goethe-Institutin ylemmän tason kurssista, muttet vielä ole suorittanut sellaista tai olet suorittanut sen kurssin yli vuosi sitten.

Tasotesti verkossa
Tasotestin voit tehdä henkilökohtaisen salasanan turvin verkossa. Pyydä tasotesti  osoitteesta onlinecourses@dublin.goethe.org. Saat henkilökohtaisen koodin verkkotestiä varten kirjoittamalla tähän sähköpostiosoitteesi ja halutessasi myös nimesi. Tietoja käytetään vain kerran salasanan lähettämistä varten, jonka jälkeen ne hävitetään.
Saat sähköpostitse salasanan ja linkin verkkotestiin. Voit käyttää salasanaa vain kerran. Goethe-Institut saa testin vastaukset automaattisesti arviointia varten. Kurssitoimisto ottaa sinuun pian yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse ja sopii kanssasi mahdollisesti ajan suullisen saksantaitosi testaamista varten. Suullinen testaus tapahtuu puhelimitse. Saat kurssitoimistosta  sähköpostitse tiedon tasotestin tuloksesta.

Työmäärä

16-viikkoisen kurssin vaatima työmäärä vastaa noin 100 tuntia eli noin 6-7 tuntia viikossa. 8-viikkoisen kurssin työmäärää on siitä puolet eli noin 50 tuntia.

Kurssilainen voi päättää vapaasti ajankäytöstään lukuun ottamatta 16-viikkoisen kurssin 8 virtuaalitapaamista tai 8-viikkoisen kurssin 4 virtuaalitapaamista, jotka järjestetään kiinteinä aikoina. Tietty itsekuri ja suhteellisen säännöllinen työskentely ovat kuitenkin tärkeitä. Näin suoriudut tehtävistä menestyksekkäästi, pystyt hyödyntämään foorumin kysymyksiä/vastauksia, ehdit vielä parantaa suorituksiasi sekä valmistautua aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti virtuaalitapaamisiin.

Kurssin rakenne

Kurssi yhdistää erilaisia opetusmuotoja:
 1. Itsenäinen työskentely opetusohjelman avulla (virtuaalioppikirja); käsittää oman taitotasosi opetussisällöt, antaa välitöntä palautetta.
  Tietyn ajan puitteissa omaan tahtiin suoritettavat ryhmätyöt Goethe-Institutin verkkoalustalla; tehtävät syventävät maan tuntemukseen liittyviä aiheita. Kurssilaiset suorittavat tehtävät ryhmissä, mutta heidän ei tarvitse olla verkossa samanaikaisesti.
 2. Tuutorit seuraavat työskentelyä opetusohjelmassa ja antavat opetusohjelman lisäksi säännöllistä palautetta kurssilaisille sekä voivat laittaa verkkoon lisää tehtävämateriaalia.
  Palautettavat tehtävät: jokaviikkoisena tehtävänä on laatia itsenäisesti lyhyt teksti, jonka tuutori korjaa. Näin opitaan alusta alkaen laatimaan sähköpostiviestejä tai muita lyhyitä kirjallisia viestejä. Ehdotetut aiheet pohjautuvat opetusohjelman ja virtuaalitapaamisten aiheisiin. Tuutorin korjaamat tekstit neuvoineen ja selityksineen antavat opiskelijalle henkilökohtaista palautetta oppimisen edistymisestä.
 3. Ryhmän yhteiset virtuaalitapaamiset Adobessa, joiden aikana syvennetään erilaisten tehtävien opetussisältöjä. Tapaamiset ovat ihanteellinen tilaisuus käyttää kieltä suullisesti ensimmäisestä viikosta alkaen kurssilaisten ja tuutorien välisessä yhteydenpidossa. Kurssilaisten samanaikaista läsnäoloa vaativia tapaamisia on 8 (16 viikon kurssi) tai 4 (8 viikon kurssi). Tapaamisajat ovat iltaisin tai viikonloppuisin. Tutorit ilmoittavat ne kurssin alkaessa. ”Nollaviikolle” on suunniteltu esittelytapahtuma, joka antaa kaikki tarvittavat kurssia koskevat tiedot ja tutustuttaa oppimisohjelmaan ja verkkoalustaan. Seuraavissa tapaamisissa harjoitellaan suullista ilmaisua lyhyissä vuoropuheluissa, tarkastellaan tärkeimpiä kielioppirakenteita ja käsitellään maantuntemukseen liittyviä aiheita.
Osallistujat saavat osallistumistodistuksen, kun he ovat suorittaneet 70 % oppimisohjelman sisällöstä, osallistuneet 75 %: iin virtuaalitapaamisista ja suorittaneet verkkoalustan kirjalliset tehtävät.

Kursseille osallistujat voivat halutessaan ilmoittautua Goethe-Zertifikat tutkintoon. Tutkinto on maksullinen eikä sisälly SAKSAA VERKOSSA ryhmäkurssin ohjelmaan.

Kurssitasot ja hinnat

  Taso A1
Kurssi alkaa 12.03.2020
Kurssi päättyy (kurssin kesto) 12.07.2020 (16 viikkoa)
Ilmoittautuminen päättyy 10.03.2020
Virtuaalitapaamiset 8 virtuaalitapaamista; ajat ilmoitetaan osallistujille kanssa kurssin alkaessa
Ilmoittautuminen Ilmoittaudu verkossa

Paypal-painike
(You will be redirected to Paypal.)
Hinta € 700
           


 
       
  TASO A1.1.
Kurssi alkaa 26.03.2020
Kurssi päättyy (kurssin kesto) 31.05.2020 (8 viikkoa)
Ilmoittautuminen päättyy 24.03.2020
Virtuaalitapaamiset 4 virtuaalitapaamista; ajat ilmoitetaan osallistujille kurssin alkaessa
Ilmoittautuminen Tasotesti

Ilmoittaudu verkossa

Paypal-painike
(You will be redirected to Paypal.)
Hinta € 380
   
       
  TASO A1.2
Kurssi alkaa 26.03.2020
Kurssi päättyy (kurssin kesto) 31.05.2020 (8 viikkoa)
Ilmoittautuminen päättyy 24.03.2020
Virtuaalitapaamiset 4 virtuaalitapaamista; ajat ilmoitetaan osallistujille kurssin alkaessa
Ilmoittautuminen Tasotesti

Ilmoittaudu verkossa

Paypal-painike
(You will be redirected to Paypal.)
Hinta € 380
   
           
TASO A2, B1.1,
B1.2, B2.1, B2.2
Kurssi alkaa 12.03.2020
Kurssi päättyy (kurssin kesto) 17.07.2020 (16 viikkoa)
Ilmoittautuminen päättyy 10.03.2020
Virtuaalitapaamiset 8 virtuaalitapaamista; ajat ilmoitetaan osallistujille kurssin alkaessa
Ilmoittautuminen Tasotesti

Ilmoittaudu verkossa
 
Choose Level 
Hinta € 700
  Taso A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2
Kurssi alkaa 30.04.2020
Kurssi päättyy (kurssin kesto) 23.08.2020 (16 viikkoa)
Ilmoittautuminen päättyy 28.04.2020
Virtuaalitapaamiset 8 virtuaalitapaamista; ajat ilmoitetaan osallistujille kanssa kurssin alkaessa
Ilmoittautuminen Ilmoittaudu verkossa

Paypal-painike
(You will be redirected to Paypal.)
Hinta € 700
           


 
  Taso A1.2
Kurssi alkaa 30.04.2020
Kurssi päättyy (kurssin kesto) 28.06.2020 (8 viikkoa)
Ilmoittautuminen päättyy 28.04.2020
Virtuaalitapaamiset 4 virtuaalitapaamista; ajat ilmoitetaan osallistujille kanssa kurssin alkaessa
Ilmoittautuminen Ilmoittaudu verkossa

Paypal-painike
(You will be redirected to Paypal.)
Hinta € 700
           


 
  Taso A1.1
Kurssi alkaa 14.05.2020
Kurssi päättyy (kurssin kesto) 12.07.2020 (8 viikkoa)
Ilmoittautuminen päättyy 12.05.2020
Virtuaalitapaamiset 4 virtuaalitapaamista; ajat ilmoitetaan osallistujille kanssa kurssin alkaessa
Ilmoittautuminen Ilmoittaudu verkossa

Paypal-painike
(You will be redirected to Paypal.)
Hinta € 700