Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)
© Odunpazarı Modern Müze

Across Generations

ACROSS GENERATIONS – Μαθαίνοντας από την τέχνη, τον πολιτισμό και ο ένας από τον άλλον

Ο διάλογος ανάμεσα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες είναι εξαιρετικά σημαντικός για την κοινωνική συμβίωση, που σήμερα υφίσταται μεγάλες αλλαγές παγκοσμίως. Εδώ ενδιαφέρουν κυρίως τα εξής ερωτήματα: Πώς μπορούν νεότεροι και μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι να μάθουν ο ένας από τον άλλον σε μια διαδικασία ανταλλαγής εμπειριών, απόψεων, γνώσεων; Ποια θέματα ενδιαφέρουν εξίσου τους νέους και τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους; Ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει σε αυτόν τον διαγενεακό διάλογο το μουσείο και οι συλλογές του;


Συνεργαζόμενα μουσεία


Συνάντηση συνεργατών στο Βερολίνο

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Βερολίνο, οι συμμετέχοντες δοκίμασαν διάφορες διαγενεακές μεθόδους για να φέρουν το κοινό σε επαφή με την τέχνη. 
 

  •  © Staatliche Museen zu Berlin / Valerie Schmidt, 2021
  •  Staatliche Museen zu Berlin / Valerie Schmidt, 2021
  •  © Staatliche Museen zu Berlin / Valerie Schmidt, 2021
  •   © Staatliche Museen zu Berlin / Valerie Schmidt, 2021

Γιατί διαγενεακή επικοινωνία της τέχνης;

„Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές συμβαίνει καθημερινά γύρω μας και μας απασχολεί, είτε στο ιδιωτικό είτε στο επαγγελματικό μας περιβάλλον. Η συναναστροφή συχνά ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες, δομές ή παραδόσεις. Στο εγχείρημα ACROSS GENERATIONS θέτουμε το ερώτημα εάν το μουσείο ως εκπαιδευτικός θεσμός μπορεί να είναι ένας κατάλληλος χώρος διαγενεακής ανταλλαγής, πώς πρέπει να διαμορφώνεται αυτή και αν μπορούν να αρθούν οι συνήθεις συνθήκες.“ (Patrick Presch)

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη συνέντευξη με τον Patrick Presch και τον Deniz Bayrakçı εδώ.


 


Σχετικά με το εγχείρημα

Το ACROSS GENERATIONS κατατάσσεται ως πρωτότυπο εγχείρημα στο πεδίο της πολιτιστικής εκπαίδευσης.

Στόχος είναι να δοκιμαστεί σε διάφορα επίπεδα πώς η κοινοτική δράση και μετάδοση γνώσης ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές και στην ενασχόλησή τους με αντικείμενα τέχνης και πολιτισμικής ιστορίας μπορεί να προωθηθεί μέσα στο μουσείο. Στη διαδικασία αυτή θα εξεταστούν οι δυνατότητες που προσφέρει το μουσείο ως νέος τόπος συνάντησης και ελεύθερου χρόνου. Επιπλέον θα εξεταστεί το όφελος που μπορούν να αποκομίσουν τα πολιτιστικά ιδρύματα μέσα από τις εμπειρίες τους με τη νέα ομάδα χρηστών.

Με το εγχείρημα αυτό προσδοκάται, μέσα από μια «διεθνή ματιά» πάνω στη διαγενεακή μάθηση και εμπειρία, να αντληθούν πολύτιμες γνώσεις για την καθημερινή εργασία με επισκέπτες και επισκέπτριες διαφορετικής προέλευσης και ηλικίας, αλλά και να υπάρξουν νέα ερεθίσματα για την επιτακτικά αναγκαία διαφοροποίηση των πολιτιστικών ιδρυμάτων. Μια διεθνής ανταλλαγή για την έννοια της οικογένειας, που αυτή τη στιγμή αλλάζει ραγδαία, καθώς και για τις πολιτικές και κοινωνικές μεταβολές θα συμπεριληφθεί στα θέματα που θα απασχολήσουν τους ειδικούς στο πλαίσιο του εγχειρήματος.

Στο πλαίσιο μιας υπερτοπικής ανταλλαγής και επικοινωνίας, οι υπεύθυνοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαφόρων μουσείων συμμετέχουν σε μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων και αναπτύσσουν μορφές και μεθόδους διαγενεακής μάθησης στα μουσεία.

Μια αναπτυγμένη από κοινού, ψηφιακή συλλογή μεθόδων θα διασφαλίσει τη διάρκεια των αποτελεσμάτων του προγράμματος και θα δώσει τη δυνατότητα μεταβίβασης των σκεπτικών που θα προκύψουν από αυτό σε άλλα πολιτιστικά ιδρύματα.

Το ACROSS GENERATIONS – Μαθαίνοντας από την τέχνη, τον πολιτισμό και ο ένας από τον άλλον είναι ένα εγχείρημα των Ινστιτούτων Goethe της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου, το οποίο ξεκίνησε το 2021.