Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)

STAYnet

Gruppe von jungen Leuten mit erhobenen Armen © Shutterstock

Southeast European Training Initiatives for the Advancement of Youth Network
Εκπαιδευτικές Πρωτοβουλίες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη για την Προώθηση του Δικτύου Νέων


 © Shutterstock Το STAYnet είναι μια πρωτοβουλία για την υποστήριξη των νέων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην αναζήτηση επαγγελματικών προοπτικών στην πατρίδα τους. Το STAYnet έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους σε όλα τα στάδια της μετάβασής τους από την αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση ως την εργασία. Στηρίζοντας μια ευέλικτη και ισχυρή νεολαία, το STAYnet συμβάλλει στην δημιουργία δυνατών, αυτοσυντηρούμενων και προοδευτικών τοπικών κοινοτήτων.
Αποστολή της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία και η συντήρηση ενός εκτεταμένου δικτύου προσώπων και πολιτών που είναι εμπλεκόμενοι στην κοινωνία των πολιτών, την εκπαίδευση και την οικονομία, και οι οποίοι έχουν δεσμευθεί στην επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου. Χάρη στη συλλογική προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων μερών, οι νέοι στη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα έχουν την δυνατότητα να προετοιμαστούν καλύτερα όχι μόνο για τις τρέχουσες ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας αλλά και για τις μελλοντικές προκλήσεις.
Τα προγράμματα του STAYnet λειτουργούν ως αντίβαρο στο brain drain (διαρροή επιστημονικού δυναμικού) και βοηθούν στο να αποφευχθεί τυχόν απογοήτευση που μπορεί να προκύψει από εξιδανικευμένες εικόνες και μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τη ζωή στις δυτικές χώρες. Η πρωτοβουλία παρέχει βοήθεια σε όλους τους νέους ανεξάρτητα από κοινωνικά δομημένες κατηγορίες όπως η εθνικότητα, το φύλο, η εθνικότητα, η θρησκεία και ο σεξουαλικός προσανατολισμός.
 © Shutterstock Η διαρροή επιστημονικού δυναμικού αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους, ο πληθυσμός αυτής της περιοχής ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά. Επιπλέον, πολλοί νέοι στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην εργασία. Αντίστοιχα προγράμματα που στοχεύουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική κατάρτιση μπορούν να καλύψουν τις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες των αγορών εργασίας και να συμβάλουν στη μείωση των ποσοστών ανεργίας στους νέους της περιοχής.
 © Shutterstock Το STAYnet χρησιμοποιεί προσεγγίσεις που είναι προσανατολισμένες στο μέλλον, χωρίς αποκλεισμούς, ευέλικτες και με δυνατότητα επανάληψης, προσαρμοσμένες στην τρέχουσα κατάσταση της νεολαίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η πρωτοβουλία παρέχει μια πλατφόρμα για δικτύωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, όπου διαμοιράζονται οι καλές και βέλτιστες πρακτικές και ενθαρρύνεται η διατομεακή συνεργασία.
Με την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους παράγοντες ώθησης και έλξης της μετανάστευσης, οι εμπλεκόμενοι φορείς του STAYnet δεσμεύονται να προσφέρουν ουδέτερες πληροφορίες για τη ζωή στις δυτικές χώρες και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Εντός του STAYnet ενθαρρύνονται οι ευκαιρίες που προκύπτουν από την κυκλική μετανάστευση και την κινητικότητα. Ωστόσο, μείζων στόχος παραμένει η ενθάρρυνση των νέων να βρουν προοπτικές στις χώρες καταγωγής τους. Η πρωτοβουλία υποστηρίζει την αρχή Μάθε, Κέρδισε, Επίστρεψε, όπως αυτή αναφέρεται στο μανιφέστο του STAYnet. *

Επιπλέον, η πρωτοβουλία προωθεί τη μετάβαση από τις βέλτιστες πρακτικές στη διαμόρφωση πολιτικής στις συμμετέχουσες χώρες. Το STAYnet υποστηρίζει προγράμματα που επιδιώκουν να έχουν βιώσιμα αποτελέσματα και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Ακολουθώντας αυτή τη λογική, η πρωτοβουλία παρέχει βοήθεια στην προσαρμογή των προγραμμάτων τυπικής εκπαίδευσης και προωθεί προσεγγίσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
Με τον τρόπο αυτό, θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες - όχι μόνο για την τοπική νεολαία αλλά και για τις κοινότητες και τις οικονομίες γενικότερα. Το STAYnet δίνει τη δυνατότητα στη νέα γενιά να ΜΕΙΝΕΙ και να καταστεί ενεργό, ευέλικτο, επιτυχημένο και αξιοσέβαστο μέλος των κοινωνιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
 
 Foto: Shutterstock

Partner

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ιδρύθηκε το 1924 και αποτελεί πύλη για την είσοδο στη γερμανική, αλλά και διεθνή αγορά και προωθεί την ανάπτυξη και διεύρυνση των Ελληνογερμανικών εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων. Η δραστηριότητα του Επιμελητηρίου επικεντρώνεται σε 6 βασικούς πυλώνες, με πρωταρχικό πυλώνα τα μέλη του και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει σε αυτά, όπως η συμβουλευτική επιχειρήσεων. Επίσης, εκπροσωπεί τους σημαντικότερους Γερμανικούς Εμπορικούς Εκθεσιακούς Οργανισμούς σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον τομέα της Εκπαίδευσης, προσφέρει, μεταξύ άλλων, σπουδές στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, σύμφωνα με το μοντέλο της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τέλος, συντελεί ως εταίρος σε ποικίλα εθνικά και ευρωπαϊκά Project και διοργανώνει εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
H Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό τη συμβολή στην αξιοποίηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασής της, που ορίζεται η ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Αιτωλίας και σε κάθε περίπτωση η περιοχή των Δήμων – μετόχων της. Δέσμευση της διοίκησης της εταιρείας αποτελεί η διάθεση των απαραίτητων πόρων για την παροχή υπηρεσιών ποιότητας που συμβάλλουν στην αξιοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών δυνατοτήτων της περιοχής κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, προάγοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, διευρύνοντας το πεδίο προβληματισμού της τοπικής κοινωνίας και παρέχοντας πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης.
Ανάμεσα σε καστανιές και έλατα σε μια πλαγιά που η μητέρα φύση αγαπάει, βρίσκεται το ξενοδοχείο Crystal Mountain, στο γραφικό χωριό Άνω Χώρα της Ορεινής Ναυπακτίας. Το υψόμετρο του αγγίζει τα 1.100 μ. και απέχει μόλις 52χλμ. από τη Ναύπακτο.
​Μοναδικά τοποθετημένο στο επίκεντρο διαφορετικών δραστηριοτήτων, το ξενοδοχείο μας σας υπόσχεται σπιτική φιλοξενία συνδυασμένη με ασύγκριτη χαλάρωση.

20 χιλιόμετρα δασικών μονοπατιών σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε, μέσα από μια μοναδική σύνδεση με τη φύση.

Πεζοπορίες
Ορεινή ποδηλασία
Προγράμματα γυμναστικής
Γνωριμία με τη λαογραφία του τόπου
Αναβίωση παραδοσιακών εθίμων
Βραδιές οινογευσίας & απόσταξης τσίπουρου
Ολοήμερο παιδικό πρόγραμμα ψυχαγωγίας
Το EduTech DIH αποτελεί μία εμβληματική πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης (Π.Δ.Β.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και προσφέρει υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική τεχνολογία και την καινοτομία στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Σε συνεργασία με τα Π.Δ.Β.Μ., σχεδιάζει και συμβάλει στην παροχή καινοτόμων προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής. Σκοπός του EduΤech DIH είναι, αφενός η παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο της ψηφιακής εκπαίδευσης και αφετέρου, ο συντονισμός ή/και η διάθεση των απαραίτητων πόρων, προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένες, καινοτόμες, συμβουλευτικές και πρακτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε άτομα, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αναπτύσσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένα εθνικά συστήματα για την πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και παρέχει επιστημονική υποστήριξη στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών και συστημάτων επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα. Λειτουργεί επίσης ως Εθνικό Κέντρο των ευρωπαϊκών δικτύων Euroguidance, Europass, EQF, EQAVET και ReferNet, τα οποία υποστηρίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην δια βίου μάθηση, την συμβουλευτική σταδιοδρομίας και την αγορά εργασίας.
H ΓΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα τρενομοντελιστών, και ειδικότερα, εραστών των μοντέλων της αγαπημένης μας εταιρείας Märklin, για να δώσει κατ΄ αρχάς προϊόντα σε όλους τους φίλους της εταιρείας σε τιμές ανταγωνιστικές διεθνώς, αλλά κύρια, για να υποστηρίζει επαγγελματικά όλο τον κύκλο του after sales Το πρώτο κατάστημα είχε έδρα στην Αθήνα αλλά μέσα σε τρία χρόνια δημιουργήθηκε και δεύτερο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη.
Η εταιρεία ασχολείται αποκλειστικά με προϊόντα και υπηρεσίες τρενομοντελισμού όπως:
  • Πώληση μηχανών, βαγονιών
  • Πώληση ειδών μακέτας (κτήρια, δένδρα, φιγούρες, σκύρο, νερό, κλπ)
  • Συντήρηση και επισκευή μηχανών
  • Αναβάθμιση μηχανών
  • Σχεδιασμός και δημιουργία μακέτας
  • Αυτοματισμός μακέτας
  • Συναρμολόγηση κτηρίων
  • Διοργάνωση σιδηροδρομικών εκδρομών
  • Δημιουργία προϊόντων εταιρικής προβολής
  • Σεμινάρια δημιουργίας μακέτας
Το Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους φορείς του στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Σκοπός του Ι.Ε.Π. είναι η επιστημονική έρευνα και η μελέτη θεμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης, καθώς και η διαρκής επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα ζητήματα αυτά.
Το ΕΒΕΟ θεσμοθετήθηκε το 1994 και συνεισφέρει εκπαιδευτικά στη διαμόρφωση ενός προφίλ σύγχρονου μηχανικού, που συνδυάζει τις τεχνικές γνώσεις, τη σκέψη και την «αίσθηση» του μηχανικού με το γνωστικό υπόβαθρο για την κατανόηση της αγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Δραστηριοποιείται ερευνητικά και διατυπώνει προτάσεις πολιτικής στα πεδία των οικονομικών της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης, της κοινωνίας της πληροφορίας, της οικονομίας της γνώσης, των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, της ενεργειακής και περιβαλλοντικής οικονομίας και πολιτικής, και της επιχειρησιακής έρευνας. Έως τώρα έχει συμμετάσχει σε πάνω από 130 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα που ανατίθενται κυρίως σε ανταγωνιστική βάση.
Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας  σχεδιάζει και συντονίζει τα προγράμματα της Ε.Ε.Κ. και της  Διά Βίου Μάθησης. Σκοπός της είναι  η ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις εκπαίδευση και κατάρτιση και η βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης για όλους, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.