Βιωματικό Εργαστήρι PASCH για καθηγητές

Βιωματικό Εργαστήρι_Διαπολιτισμικότητας_2018_2 © Goethe-Institut Athen

Tο Σάββατο 8 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Goethe-Institut Athen το βιωματικό εργαστήρι με θέμα "Οι προκλήσεις της Διαπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση: Μια βιωματική προσέγγιση. Αφορμή για το εργαστήριο αυτό αποτέλεσε η ένταξη στο παγκόσμιο σχολικό δίκτυο PASCH του 18.Γυμνασίου Αθηνών, ενός σχολείου με μαθητές πολλών διαφορετικών εθνικοτήτων, το οποίο σύντομα θα αποκτήσει ειδική τάξη ένταξης παιδιών προσφύγων. 
Στο εργαστήρι έλαβαν μέρος εκπαιδευτικοί (κυρίως δημοτικού και γυμνασίου) που εργάζονται σε σχολεία με τάξεις ένταξης παιδιών προσφύγων και μεταναστών ή εκπαιδευτικοί που αντιμετωπίζουν καθημερινά τις προκλήσεις της διαπολιτισμικότητας στο περιβάλλον του σχολείου.
 
Στόχος του βιωματικού εργαστηρίου ήταν η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εθνική και πολιτισμική ετερότητα στην κοινωνία και στο σχολείο, αλλά και στην διατύπωση των βασικών αρχών για την εκπαιδευτική της διαχείριση με έναν διαπολιτισμικό προσανατολισμό.
 
Στη σημερινή ραγδαίως εξελισσόμενη πραγματικότητα της μετακίνησης των πληθυσμών είναι αναγκαία η κατανόηση του φαινομένου της προσφυγιάς και των μεταναστεύσεων. Τι σημαίνει ένταξη σε μια τάξη ή σε μια κοινωνία; Πόσο πραγματικά διαφέρουν οι εκπαιδευτικοί στόχοι και η υποστήριξη παιδιών με διαφορετική καταγωγή; Τις ερωτήσεις αυτές επεξεργάστηκαν και μελέτησαν κατα τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες με τη βοήθεια της Κοινωνικής Λειτουργού, Κωνσταντίνας Κράνου, η οποία συντόνιζε το εργαστήριο.
 
Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες/ουσες παρέλαβαν ηλεκτρονικό φάκελο με προτεινόμενη βιβλιογραφία, βιωματικό εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικό υλικό πολύγλωσσης υποστήριξης, καθώς και βεβαίωση συμμετοχής.

Βιωματικό Εργαστήρι_Διαπολιτισμικότητας_2018 © Goethe-Institut Athen