Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)
In classPhoto (detail): © Kuzmichstudio/iStock

Διδακτικά σενάρια για το μάθημα της Γερμανικής ως Ξένη Γλώσσα

Διδακτικά σενάρια για το μάθημα της Γερμανικής ως Ξένη Γλώσσα συμβατά με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – βασισμένα σε υλικό του Goethe-Institut


Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Goethe-Institut στην
Ελλάδα και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκπονήθηκε υπό την
επιστημονική καθοδήγηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ κυρίας Dafni Wiedenmeyer το
συγκεκριμένο διδακτικό εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό τον εμπλουτισμό της
διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση.

Το εν λόγω υλικό αποτελείται από 14 υποδειγματικά διδακτικά σενάρια, τα
οποία είναι συμβατά με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών και
μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις μαθησιακές ανάγκες κάθε τάξης.
Τα σενάρια αυτά καλύπτουν τις ανάγκες ενίσχυσης των βασικών δεξιοτήτων
και ικανοτήτων του επιπέδου Γλωσσομάθειας Α.

Το κάθε σενάριο αποτελείται από:
• Ταυτότητα του σεναρίου:
     Θέμα
     Επίπεδο
      Δυνατότητα σύνδεσης με άλλα μαθήματα

• Στόχοι του σεναρίου

• Διδακτική μεθοδολογία

• Αναλυτική περιγραφή των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων

• Φύλλα εργασίας

Στο τέλος του εκπαιδευτικού υλικού προτείνονται δύο φύλλα αυτοαξιολόγησης
μαθητριών και μαθητών, τα οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν
σύμφωνα με τις μαθησιακές ανάγκες της τάξης τους.


Διδακτικά σενάρια για το μάθημα της Γερμανικής ως Ξένη Γλώσσα