Συνέντευξη με την Ilse Lücke, Υπεύθυνη Εξετάσεων του Goethe-Institut Athen
Αθηνα

Prüfung Φωτογραφία: Goethe-Institut/Bettina Siegwart


Η Ilse Lücke εργάζεται πάνω από 30 χρόνια στο Goethe-Institut Athen. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και τη διασφάλιση της ποιότητας των εξετάσεων. Στα καθήκοντά της συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των άλλων η επιλογή, η επιμόρφωση και η τοποθέτηση των εξεταστών και αξιολογητών στις εξετάσεις, όπως και ο έλεγχος του εξεταστικού υλικού που αποστέλλεται από τα Κεντρικά. Επιπλέον φροντίζει για τη σωστή διεξαγωγή των εξετάσεων και την τήρηση του Κανονισμού ο οποίος είναι δεσμευτικός για όλα τα Goethe-Institut ανά την υφήλιο.
Συζητήσαμε μαζί της για καινούργιους τύπους εξετάσεων, την ψηφιοποίηση και το μέλλον του κλάδου.

Ilse Lücke

 
Ερώτηση 1: Το Goethe-Institut είναι συνώνυμο . . .
του διαλόγου, της κατανόησης και της επικοινωνίας πέρα και έξω από τα πολιτιστικά και γλωσσικά μας όρια. Οι εξετάσεις μας αποτελούν την απόδειξη αυτών των γλωσσικών γνώσεων, αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο και θεωρούνται απαραίτητες για τις σπουδές και την εργασία σε γερμανόφωνο περιβάλλον.
 
Ερώτηση 2: Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή; 
Η αντιμετώπιση της πανδημίας! Η ασφάλεια και η υγεία των πελατών και φυσικά των συνεργατών μας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για μας. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων λοιπόν απαιτείται ένας εξαιρετικά σχεδιασμένος προγραμματισμός.  Η συμμετοχή στις εξετάσεις μας παραμένει, παρά την απειλή του Covid, πολύ μεγάλη. Πολλοί ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις μας σε διάφορα επίπεδα, ώστε να αποκτήσουν τα πιστοποιητικά που χρειάζονται για τις σπουδές ή την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Συσκεφθήκαμε λοιπόν εδώ στο Ινστιτούτο, ζητήσαμε βοήθεια και από ειδικούς σε θέματα ασφάλειας υγείας και σχεδιάσαμε από κοινού τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. Έτσι καταφέραμε, τόσο τον Ιούνιο / Ιούλιο όσο και το Σεπτέμβριο, να διεξάγουμε με επιτυχία όλες τις εξετάσεις.
 
Ερώτηση 3: Το Goethe-Institut είναι ο μοναδικός φορέας διεξαγωγής εξετάσεων της γερμανικής γλώσσας, ο οποίος έχει την πιστοποίηση ALTE-Q-Mark για τις εξετάσεις του. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;
Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους φορείς που διοργανώνουν εξετάσεις Γερμανικών, το Goethe-Institut είναι πλήρες μέλος της ALTE (Association of Language Testers in Europe – της ένωσης φορέων διεξαγωγής γλωσσικών εξετάσεων, η οποία έχει ως σκοπό και προωθεί την δίκαιη και ακριβή αξιολόγηση των γλωσσικών γνώσεων σε όλη την Ευρώπη), και το μοναδικό στο οποίο έχει χορηγηθεί το διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα ποιότητας (ALTE-Q-Mark) για τις εξετάσεις του σε όλα τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Αυτό το σήμα ποιότητας Q-Mark αναγράφεται σε όλα τα πιστοποιητικά του και αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα της εκάστοτε εξέτασης, αλλά και για το επίπεδο στο οποίο αντιστοιχεί. Οι εξετάσεις μας ανταποκρίνονται σε όλα τα πρότυπα ποιότητας και αντιστοιχούν ακριβώς στο επίπεδο που πιστοποιεί η κάθε μία από αυτές.
 
Ερώτηση 4: „Η σωστή προετοιμασία φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα“. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; Ισχύει για τις εξετάσεις;
Ασφαλώς, εκτός από το ποιοτικά καλό μάθημα και η προετοιμασία στις εξετάσεις παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία. Οι βάσεις μπαίνουν ασφαλώς κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Καινούργια διδακτικά βιβλία, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων εξετάσεων, εξοικειώνουν τους σπουδαστές με τους απαιτούμενους τύπους της εκάστοτε εξέτασης. Έτσι διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις με την τυπολογία των ασκήσεων κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω το εξής: «Συχνά οι σπουδαστές ξέρουν μόνο τη φωνή του/της καθηγητή/-τριας και σχεδόν τίποτε άλλο».  Το κάθε μάθημα θα έπρεπε να προσφέρει όσο το δυνατόν πιο συχνά τη δυνατότητα να ακούσει κανείς Γερμανικά από πολλούς διαφορετικούς ομιλητές. Αυτό που απομένει τότε για μια τελευταία προετοιμασία στην εξέταση, είναι να κάνει κανείς κάποια τεστ προσομοίωσης για να εξοικειωθεί με την τυπολογία και το χρόνο της εξέτασης. Για το σκοπό αυτό θα έπρεπε οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιήσουν σε κάθε περίπτωση τα δείγματα εξετάσεων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας, καθότι αυτά τα δείγματα αντικατοπτρίζουν ακριβώς όχι μόνο την τυπολογία της εξέτασης, αλλά και το βαθμό δυσκολίας της κάθε εξέτασης. Εξάλλου ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει δει μια φορά πώς είναι τα απαντητικά έντυπα και τα έντυπα με τα ερωτήματα.
 
Ερώτηση 5: Εκτός από τις κλασικές εξετάσεις το Goethe-Institut διεξάγει και ηλεκτρονικές εξετάσεις. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής μορφής μιας εξέτασης και κατά πόσο ανταποκρίνεται αυτή στις απαιτήσεις της γενιάς των "Digital Natives";
Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι κάνουν πολλά πράγματα ψηφιακά και προτιμούν μια εξέταση σε ψηφιακή μορφή από μια σε έντυπη. Το μεγάλο πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής εξέτασης είναι ότι μπορούν να ορισθούν βραχυπρόθεσμα οι ημερομηνίες, να μπορούν δηλαδή να εξυπηρετηθούν οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι χρειάζονται άμεσα την πιστοποίηση. Και φυσικά τα αποτελέσματα θα εκδίδονται γρήγορα.
 
Ερώτηση 6: Διαβλέπετε μια τάση στην εξέλιξη των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα; Πώς εκτιμάτε το μέλλον αυτού του κλάδου;
Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται ασφαλώς στην εξατομικευμένη εκμάθηση. Εκτός από τα δια ζώσης μαθήματα οι ψηφιακές μορφές κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη μαθησιακή διαδικασία. Οι σπουδαστές θέλουν σύντομες, σαφείς ενότητες και μετρήσιμα αποτελέσματα. Αλλά ακόμη και αν στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερα ψηφιακά εργαλεία για τη γλώσσα, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας παραμένει καθοριστικής σημασίας. Και τα Γερμανικά ήταν και παραμένει μια από τις γλώσσες που προτιμούν πολλοί Έλληνες – είμαι πεπεισμένη γι’ αυτό.