Ponude za učenike/ice
Fit in Deutsch

 • © Vertigo
 • © Anđa Andrušić
 • © Anđa Andrušić
 • © Anđa Andrušić
 • © Vertigo
 • © Marina Bojanić, Vesna Pavletić
 • © Marina Bojanić, Vesna Pavletić
 • © Marina Bojanić, Vesna Pavletić

GOETHEOVA KREATIVNA RADIONICA

Ciljna skupina: učenici i u učenici osnovnih i srednjih škola
Format: u učionici

Motivacija za učenje, samodisciplina i koncentracija učenica i učenika su uslijed pandemije postali još slabiji nego prije. Ova radionica, u trajanju od 60 do 90 minuta, daje učenicima i učenicima priliku za kreativno izražavanje, jer
 • kreativnost motivira za učenje.
 • kreativnost pomaže u povezivanju predznanja s novim informacijama.
 • kreativnost potiče emocionalni razvoj.
 • kreativnost može doprijeti i do zatvorenih učenica i učenika.
Učenice i učenici se bave temama vezanim uz zemlju i društvo (npr. usporedba njemačkih i hrvatskih usklika), izrađuju platnene torbe ili privjeske za ključeve s prikazom izabrane teme te pritom na trenutak zaboravljaju svoju školsku svakodnevnicu.


fitnes-centar za njemački

Ciljna skupina: osnovna i srednja škola
Format: na daljinu ili u učionici

Učenice i učenici se u sklopu radionice u trajanju od 60 do 90 minuta pripremaju za ispite za mlade "Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1" ili "Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch" i treniraju sve četiri kompetencije. Kroz simulaciju dijelova ispita učenice i učenici provjeravaju svoju razinu znanja, a doživljaj uspjeha pritom budi dodatnu motivaciju za učenje – zajamčeno.
Ova interaktivna radionica budi interes za polaganje ispita za mlade. Sudjelovanje na učeničkim radionicama nije uvjetovano pristupanju ispitima za mlade i potpuno je neobvezujuću.

Više informacija o projektu "Ispiti u školama"