Daljnje informacije

Natrag na TestDaF

Korak po korak: dijelovi ispita

TestDaF je standardizirani ispit koji se centralno sastavlja i ocjenjuje. Sastoji se od četiri ispitna dijela. Vaše jezično znanje odvojeno se ispituje u vještini čitanja, slušanja, pisanja i govorenja. Rezultati se iskazuju u tri razine TestDaF-a (TDN) 3, 4 i 5 .
 

Razumijevanje čitanja

 • Čitat ćete kratke tekstove na temu sveučilišne svakodnevice, kao što su rasporedi predavanja, kalendari događanja, brošure i dr. te odlučiti koji tekst pripada kojem zadatku.
 • Pročitat ćete novinski tekst (450–550 riječi) na znanstvenu ili društveno-političku temu i zatim odgovarati na pitanja povezana s tekstom (u formatu s više ponuđenih odgovara).
 • Obradit ćete znanstveni tekst (550–650 riječi) iz stručnog ili sveučilišnog časopisa i odgovoriti jesu li izjave točne, netočne ili se ne spominju u tekstu.
Trajanje: 60 minuta

Razumijevanje slušanja

 • Poslušat ćete kratak dijalog iz sveučilišne svakodnevice, npr. razgovor između dvoje studenta te ćete istovremeno voditi bilješke prema postavljenim pitanjima.
 • Pratit ćete intervju ili diskusiju tematski vezane za studij ili znanost općenito te ćete odlučiti jesu li izjave o poslušanom tekstu točne ili netočne.
 • Slušat ćete predavanje ili intervju sa stručnjakom te ukratko odgovoriti na najvažnija pitanja vezana uz tekst.
Trajanje: oko 40 minuta

Pismeno izražavanje

 • Dobit ćete temu kako biste na osnovi pitanja i statističkih podataka sastavili povezan i strukturiran tekst.
 • Izrazite svoje mišljenje o navedenoj temi te ga argumentirajte.
Trajanje: 60 minuta

Usmeno izražavanje (uz pomoć računala)

 • Rješavat ćete sedam zadataka koji vas smještaju u različite komunikacijske situacije na njemačkim sveučilištima.
 • Morat ćete prikupiti informacije, izrađivati grafikone i analizirati njihov sadržaj. Izrazit ćete i obrazložiti svoje mišljenje, zauzeti stav, ponuditi savjet, prosuditi alternative i postaviti hipoteze.
Trajanje: oko 35 minuta

Uvjeti

TestDaF je ispit iz jezika koji odlučuje o tome raspolaže li pristupnik s jezičnim znanjem potrebnim za praćenje studija na njemačkim sveučilištima. Namijenjen je studentima i osobama zainteresiranima za studij, ali služi i kao međunarodno priznati dokaz poznavanja njemačkog jezika za znanstvene projekte i akademska zanimanja.
 • Poznavanje jezika najmanje na razini B2
 • 700 do 1.000 nastavnih jedinica njemačkog po 45 minuta, ovisno o predznanju i preduvjetima (nije potreban dokaz)

Ocjenjivanje

U dijelovima ispita Razumijevanje čitanja i Razumijevanje slušanja dobivate po jedan bod za svaki točno riješeni zadatak (npr. pitanja s ponuđenim odgovorima ili pitanja točno/netočno). Konačnu ocjenu određuje broj točno riješenih zadataka. Dijelove ispita Pismeno i Usmeno izražavanje ispravljaju osposobljeni i iskusni ocjenjivači i ocjenjivačice. Ispravljanje i ocjenjivanje obavlja se na temelju kriterijskog rastera. Detaljnije informacije potražite na www.testdaf.de. Ispit možete ponavljati neograničen broj puta.

Prijavite se na TestDaF!

Ako mislite da imate dovoljno dobro znanje njemačkog jezika, prijavite se za TestDaF. Preporučamo Vam da se unaprijed informirate o formatu i proceduri testa. Najbolje bi bilo prijaviti se na pripremni tečaj u Goethe-Institutu ili nekom drugom ispitnom centru. Goethe-Institut nudi i online pripremni tečaj.

TestDaF polaže se šest puta godišnje na isti datum svuda po svijetu. Prijaviti se trebate na www.testdaf.de. Narodna Republika Kina ima posebne datume, a prijavljuje se putem National Education Examination Authority.

Kandidati/kinje s invaliditetom pravovremeno trebaju informirati svoj ispitni centar tako da dostave službenu, važeću i najrecentniju potvrdu o invaliditetu. Ispitni postupak će se onda prilagoditi na odgovarajući način.