Stručno usavršavanje za nastavnike Svemir.Čovjek.Inteligencija.

Bild ©Goethe-Institut

Sub, 28.01.2023

9:00 sati - 13:00 sati

Filozofski fakultet | Sveučilište u Zagrebu

Didaktička radionica s idejama za nastavu s fokusom na teme obrađene u izložbi

UMI prikazuje vrhunska istraživanja iz Njemačke, prilagođena za mlade, koji uče njemački, na interaktivnoj putujućoj izložbi u pet širokih tematskih područja:
Svemir | Povijest čovječanstva | Mozak | Antropocen | Umjetna inteligencija

Bilo da se radi o beskrajnim prostranstvima svemira, pitanju povijesti čovječanstva od Homo sapiensa do danas ili klimatskoj krizi, sve su to teme koje nas svakodnevno okružuju i s kojima se bavimo. No kako možemo profitabilno uključiti ove teme u našu nastavu njemačkog jezika? Izložba i materijali pružit će učenicima aktualnu sliku Njemačke kroz temu vrhunska istraživanja. U didaktičkoj radionici ćemo zajedno ustanoviti koji bi se materijali i izvan izložbe mogli integrirati u nastavu te koje će ih aktivnosti potaknuti da se komunikativno bave ovim temama. Bilo da su to eksperimenti, zadaci za diskusiju, pismeni zadaci ili vježba slušanja s razumijevanjem i razumijevanja viđenog – materijali nude brojne mogućnosti za poticanje interesa i motivacije naših učenika.


PRIJAVE SU MOGUĆE NAJKASNIJE DO 27.1.2023. NA yvonne.klietz@goethe.de.

Natrag