Goethe-Zertifikat C2: GDS

Excited businesswoman Foto: Getty Images/Mario Castello

Ja vēlaties…

  • studēt vai veikt pētījumus Vācijā;
  • mācīt Vācijas skolās;
  • darba vajadzībām apliecināt dzimtās valodas runātāja sniegumam tuvas vācu valodas zināšanas;
  • apliecināt savu valodas prasmi C2 līmenī;
  • iegūt oficiālu un starptautiski atzītu sertifikātu.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) ir vācu valodas eksāmens pieaugušajiem. Tas apliecina valodas zināšanas ļoti prasmīga lietotāja līmenī un atbilst augstākajam līmenim (C2) Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktajā sešu valodas prasmes līmeņu skalā.

Nokārtojot eksāmenu, Jūs apliecināt, ka…

  • praktiski bez grūtībām spējat saprast visu vāciski lasīto vai dzirdēto;
  • spējat apkopot informāciju no dažādiem rakstiskiem un mutiskiem avotiem, loģiski izklāstot pamatojumus un skaidrojumus;
  • spējat izteikties spontāni, ļoti tekoši un precīzi un arī sarežģītākos jautājumos izšķirt nozīmes smalkākās nianses.
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ārvalstu studentiem sniedz iespēju studēt Vācijas universitātēs un augstskolās un daudzviet tiek atzīts par vācu valodas mācīšanai nepieciešamo valodas prasmes apliecinājumu. Vācijas Federatīvās Republikas federālās zemes šo eksāmenu atzīst par apliecinājumu valodas prasmei, kāda nepieciešama, lai strādātu par skolotāju Vācijas skolās. Plašāku informāciju šajā sakarā iespējams saņemt federālo zemju akreditējošajās iestādēs – tādās kā kultūras, skolu vai izglītības ministrija, skolotāju izglītības birojs, apgabala pārvalde vai senāta departaments.

No 2012. gada 1. janvāra Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom aizstāj trīs līdzšinējos Goethe-Zertifikat eksāmenus: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) un Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).
 

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Netiek aplikts ar PVN, pamatojoties uz darbību, kurai nav peļņas gūšanas rakstura

**) Norādītā zemākā cena ir spēkā, ja Jūs ne vēlāk kā pirms sešiem mēnešiem jau esat apmeklējis kādu Goethe-Institut vācu valodas kursu. Seši mēneši aptver periodu no valodu kursa noslēguma līdz vācu valodas eksāmena dienai. Šajā gadījumā cena automātiski mainās rezervācijas procesā. Ja tas nenotiek, lūdzu, sazinieties ar kursu organizatoru biroju.

Sagatavošanās

Vingrinājumi

Šeit atradīsiet eksāmena paraugus un vingrinājumu komplektus, kas sniedz iespēju vingrināties tiešsaistē, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un interaktīvi.

Papildu informācija

Eksāmena Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom priekšnosacījumus, saturu un papildu informāciju atradīsiet šeit: